Skip to main content

Margot Wallström 2013 års Dag Hammarskjöldföreläsare

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 12:20 CEST

Sexuellt våld i väpnade konflikter är temat när Margot Wallström håller årets Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala universitets aula den 9 september. Margot Wallström har tidigare haft rollen som FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter.

Ganska länge hamnade sexuellt våld utanför agendan i internationella policy-sammanhang. Detta trots att sexuellt våld varit en realitet för ett stort antal människor i många konflikter.

Sedan år 2000, då resolution 1325 lyfte fram hur kvinnor påverkas av krig och vikten av kvinnors deltagande i lösningen av konflikter, har flera resolutioner från Säkerhetsrådet antagits på området. 2009 etablerades en särskild representant (special representative) för att bevaka kvinnors utsatta situation. Denna representant fungerar som talesperson, koordinator och ledare inom FN-organisationen. Margot Wallström var den första personen att inneha detta ämbete.

Tidigare i karriären har Margot Wallström tjänstgjort som riksdagsledamot och haft flera olika ministeruppdrag. Hon har bland annat varit biträdande civilminister och socialminister. Margot Wallström har också varit ledamot i Europeiska kommissionen med ansvar för miljöfrågor och mellan 2004 och 2010 var hon EU-kommissionens första vice ordförande, närmast under ordförande José Manuel Barroso. Hon är för närvarande styrelseordförande för Lunds universitet.

Margot Wallström är känd för sitt engagemang för kvinnor och jämlikhet såväl som för sitt engagemang i internationella frågor och i frågor kring miljö och medborgarinflytande i EU.

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Syftet är att i Dag Hammarskjölds anda betona och befästa värdet av internationellt samarbete och solidaritet och att inspirera dem som arbetar inom dessa områden såväl som nya intresserade grupper, särskilt yngre generationer.

Föreläsningen, som är öppen för allmänheten, följs av en frågestund samt ett framförande av La Cappella.

Tid: 9 september, kl. 16.30.
Plats: Universitetsaulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Margot Wallström kommer även att medverka vid en kransläggningsceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala, klockan 15.30.

Mer information om Dag Hammarskjöldföreläsningarna, inklusive en lista över de tidigare föreläsarna, finns på Dag Hammarskjöldfondens webbplats. Där kommer också en filmad version av föreläsningen att läggas ut i efterhand.

För mer information, kontakta koordinator Mattias Lasson vid Dag Hammarskjölds Minnesfond, tel: 018-410 10 06, 076-541 10 06, mattias.lasson@dhf.uu.se

Press release in English.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se