Skip to main content

Medias betydelse för universiteten diskuteras

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 15:23 CEST

Den 9 maj anordnar Uppsala universitets företagsekonomiska institution i samarbete med Föreningen Företagsekonomi i Sveriges, ett seminarium där medias roll och betydelse för universiteten diskuteras.

Varje dag rapporterar radio, TV, tidskrifter och tidningar om vetenskapliga nyheter. Universiteten har byggt ut sina kommunikationsavdelningar för att stärka informationen om forskning och utbildning i samhället och möta mediernas granskning och efterfrågan på expertkunskap. Samspelet mellan universitet och media har stor betydelse för att ny kunskap kommer till samhällets kännedom och för vilket förtroende forskning och utbildning har hos allmänheten. Universiteten är därmed beroende av medias bevakning.

Vad händer med vetenskapsjournalistiken och hur arbetar journalister för att granska och belysa universitetens och vetenskapens utveckling? Hur hanterar universiteten media och vilken betydelse har medierelationerna för forskningens och universitetens utformning? Vilken roll spelar media för universitetens anseende?

Seminariet inleds av Lars Engwall, professor vid Uppsala universitet.

Därefter följer inlägg av:
Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion
Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning och Framsteg
Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid Uppsala Universitet
Lars Strannegård, professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Tid och plats: 9 maj, kl. 13.15-17, på Ekonomikum, rum A144, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

För mer information, kontakta professor Kerstin Sahlin, företagsekonomiska institutionen, mobil: 070-425 07 98, kerstin.sahlin@fek.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se