Skip to main content

Minimala ändringar förändrar ett enzym dramatiskt

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 15:11 CET

En ny studie av en forskargrupp vid Uppsala universitet visar hur nya funktioner kan utvecklas i ett enzym. Detta kan till exempel förklara hur resistens mot gifter enkelt kan uppstå. Resultaten publiceras nu i den internationella biokemitidskriften The Journal of Biological Chemistry.

Varje biologisk varelse behöver ett stort antal enzymer för cellernas mångskiftande funktioner. I Darwins anda kan enzymer i en organism med tiden förändras för nya behov. Detta sker genom ändringar i enzymernas byggstenar, som orsakas av mutationer i arvsmassans DNA.

Den nya studien, ledd av professor Bengt Mannervik, visar att nya funktioner kan utvecklas i ett enzym genom en punktmutation, det vill säga endast en enda av enzymets byggstenar tas bort eller byts ut. Resultatet kan förklara hur till exempel resistens mot gifter enkelt kan uppstå utan större strukturförändringar av en gen.

- Resultaten har betydelse för resistensutveckling hos insekter mot bekämpningsmedel, hos virus och bakterier mot läkemedel och hos tumörer mot cytostatika, förklarar Bengt Mannervik.


För mer information kontakta Bengt Mannervik, tel: 018-471 4539, 070-3756600
e-post: bengt.mannervik@biorg.uu.se

Läs mer om artikeln på tidskriftens hemsida.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se