Skip to main content

Molekyler som vapen i kampen mot tuberkulos

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 08:50 CEST

Med hjälp av läkemedelslika molekyler är det möjligt att stoppa processer viktiga för DNA-syntesen hos tuberkulosbakterien, en upptäckt som på sikt kan resultera i nya läkemedel mot tuberkulos. Daniel Muthas vid Uppsala universitet har i sin avhandling utvecklat nya datorbaserade metoder som han bland annat använt för att identifiera den här typen av nya molekyler. Avhandlingen granskas den 24 april.

Tuberkulos - en av världshistoriens värsta farsoter och en sjukdom som många trodde var mer eller mindre utrotad - framstår återigen som ett reellt hot. Enligt världshälsoorganisationen WHO dör omkring 1,7 miljoner människor årligen i tuberkulos, och ungefär en tredjedel av världens befolkning bär på tuberkulosbakterien.

- Dessutom har stammar av bakterien visat resistens mot alla kända mediciner, både ensamma och i kombination. Det här gör det angeläget att hitta nya botemedel mot denna uråldriga sjukdom, säger Daniel Muthas vid institutionen för läkemedelskemi.

I sin avhandling har han utvecklat nya datorbaserade metoder för att effektivisera läkemedelsutvecklingen, och använt dessa metoder för att identifiera nya molekyler som stoppar DNA-syntesen hos tuberkulosbakterien.

- Samma angreppspunkt som tidigare har använts för att utveckla läkemedel mot cancer. I mitt arbete har jag använt datorbaserade metoder för att hitta nya intressanta föreningar som verkart mot tuberkulos, berättar han.

Arbetet är en del av Rapid-projektet vid Uppsala universitet, vars mål är att hitta nya angreppssätt för att bota infektionssjukdomarna tuberkulos och malaria. Läs mer om Rapid i forskningsdatasen.

Läs mer om avhandlingen på Uppsala universitets webbplats.

För mer information, kontakta Daniel Muthas, 018-471 50 12, 073-027 11 90, e-post: Daniel.Muthas@orgfarm.uu.se