Skip to main content

Naturvetenskap och religion tema för nytt samverkansprojekt

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 14:15 CET

I takt med att naturvetenskapen ger svar på tidigare obesvarade frågor utmanas en rad religiösa trosföreställningar, samtidigt som allt fler inser vetenskapens begränsningar. För att öka kunskapen om relationen mellan vetenskap och religion och erbjuda ett forum för dialog, har ett nytt utbildnings- och forskningsprojekt startat vid Uppsala universitet.

- Naturvetenskapen utvecklar ständigt vår syn på människans plats i universum och utmanar samtidigt gamla föreställningar. I en värld där religionen spelar en allt större roll är det oundvikligt att framstegen också ger grogrund för konflikt. Projekt av detta slag, med potential att bidra till en konstruktiv dialog om en av vår tids viktigaste frågor, är därför mycket välkomna. Förutsättningarna är goda att i Uppsala åstadkomma något riktigt betydelsefullt, säger Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Det treåriga projektet Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning syftar till att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. Projektet vänder sig i första hand till teologer och religiösa ledare, men ska även fungera som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser planeras, främst från och med hösten 2015, varav vissa vänder sig till en avgränsad målgrupp medan andra är av en mer offentlig karaktär.

- Detta är ett lovande projekt och dialogen mellan religion och naturvetenskap förblir angelägen. Det finns en bedräglig bild av oförenliga motsatser mellan tro och vetenskap som måste utmanas och problematiseras. Under mina år som forskare i mötet mellan teologi och naturvetenskap har det blivit allt tydligare att de stora frågor som utmanar mänskligheten idag kräver en konstruktiv samverkan också mellan dessa två kunskapsområden, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Frågor som kommer att beröras är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell? Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser? Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?

Projektet är ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkar Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag.

Projektet finansieras av John Templeton Foundation (www.templeton.org).

För mer information kontakta Carl Reinhold Bråkenhielm, professor och projektledare, tel: 0725-400 128, e-post: brakenhielm@teol.uu.se eller Mikael Stenmark, professor och bitr. projektledare, tel: 018-471 2181, e-post: mikael.stenmark@teol.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se