Skip to main content

Nu kan läkemedelssubstanser mätas direkt i vävnadssnitt

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 13:49 CEST

En forskargrupp från Uppsala universitet har utvecklat en helt ny metod som innebär en lösning på ett mycket svårt problem inom läkemedelsutvecklingen i prekliniska studier.  Nämligen att mäta exakt hur mycket läkemedel som hamnat exakt var i en vävnad. Studien har nyligen publicerats i den ansedda tidskriften PLoS ONE.

Med hjälp av en molekylär masspektrometrisk avbilningsteknik har forskare för första gången lyckats avbilda och kvantifiera distributionen av läkemedelssubstanser direkt i tunna vävnadssnitt med god upplösning efter att läkemedlet administrerats till experimentella modeller. Vid samma analys kan forskarna avbilda och mäta kroppsegna substanser.

-    Vi har presenterat en lösning till ett mycket svårt problem inom läkemedelsutvecklingen, nämligen att kunna kvantifiera läkemedel och dess nedbrytningsprodukter direkt i vävnadssnitt, säger Per Andrén, huvudansvarig forskare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Forskarna har tillsammans med AstraZeneca, Sverige, tagit fram en metodik där de kan utföra s k absolut kvantifiering av enskilda läkemedel och metaboliter och avbilda distributionen i vävnadssnitt samt korrelera distributionen till histologiskt definierade strukturer.

-    Vi kan dessutom samtidigt studera dynamiska processer av kroppsegna ämnen som lipider, peptider och proteiner som påverkas av läkemedlet, säger Per Andrén.

Den metodik som finns idag är att homogenisera hela vävnadsbitar och sedan kvantifiera läkemedelsnivåerna i dessa. Då förloras informationen om var i vävnaden läkemedlet finns. Det är också möjligt att radioaktivt märka läkemedel och sedan avbilda aktiviteten i tunna vävnadssnitt, men det är en tidskrävande och kostsam metod. Det är heller inte möjligt att särskilja om aktiviteten kommer från läkemedlets nedbrytningsprodukter eller av läkemedlet självt.  Det är först nu med den nya avbildningsmetodiken som forskarna med säkerhet kan bestämma hur ett läkemedel och dess produkter distribueras i olika organ och inom organens små mikrostrukturer.

Studien utfördes med mycket avancerade tekniker – MALDI (matrix-assisted laser desorption ionization) masspektrometri - vid en unik högteknologisk plattform finansierad av K&A Wallenbergs Stiftelse. Forskargruppen har också nyligen fått ett stort anslag från Vetenskapsrådet för att upprätta en infrastruktur kring den biologiska avbildningstekniken med masspektrometri (sk imaging mass spectrometry).

Läs artikeln i PLoS ONE.

För mer information kontakta: Per Andrén 070 – 167 93 34, per.andren@bmms.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se