Skip to main content

Ny avhandling utvecklar evolutionsteorin om partnerval.

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:59 CET

Översexuella, aggressiva och tävlar om att få para sig med honor – så ser ofta den stereotypa bilden av hanar ut utifrån evolutionsteoretiska resonemang. Sandra South på avdelningen för ekologi och genetik har i sin avhandling vidareutvecklat teorin om partnervalet. Disputationen äger rum på Uppsala universitet den 25 februari.

Den stereotypa bilden som ansetts bygga på vetenskapliga studier säger att hanar strider med extraordinära fysiologiska attribut för att konkurrera om, eller attrahera honorna. Traditionell evolutionsteori förutsatte också att honor enbart skulle välja att para sig med de bästa hanarna eftersom de investerar mer i reproduktion (till exempel under graviditeten), medan hanar förutsattes vara urskillningslösa och angelägna om att para sig med vilken hona som helst. Men Sandra South visar i sin avhandling att det är en alltför förenklad bild.

Hon har studerat partnervalspreferenser och utvecklingen av de spektakulära fjäderlika ornamenten på benen hos en färgglad tropisk mygga. Studierna visar att hanarna inte bara konkurrerar om partners, utan även väljer mellan dem. Dessa resultat och liknande upptäckter hos flera andra djur, från primater till fruktflugor, motiverade Sandra South att utveckla evolutionsteorin om partnerval genom att använda matematiska modeller.

- Avhandlingen visar att man inte kan förutsätta att hanar inte ’har råd att vara kräsna’. Och även när hanar konkurrerar om tillgång till honor så betyder det inte nödvändigtvis att de parar sig urskillningslöst, säger Sandra South.

För mer info, vänligen kontakta Sandra Helen South, mobil: + 46 733 58 02 08, e-post: sandra.south@ebc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se