Skip to main content

Ny bok om styrning och utvärdering i storstadspolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 08:02 CET

Utvärdering är en av vår tids trender inom den offentliga sektorn. Men det finns många koncept för hur en utvärdering ska göras, och inte helt oväntat ger de olika resultat. Statsvetarna Nils Hertting och Evert Vedung vid Uppsala universitet har i en ny bok undersökt utvärderingstrenden med utgångspunkt i storstadspolitiken, och menar att utvärdering bör utgå ifrån de idéer som styrt den utvärderade insatsen.

Boken ”Den utvärderingstäta politiken” är en fallstudie av den statliga storstadssatsning som pågick 1998-2006 i 24 utsatta bostadsområden i sju kommuner kring Stockholm, Göteborg och Malmö, i syfte att bryta boendesegregationen och skapa tillväxt i områdena. Satsningen bestod av hundratals mindre projekt, och det är utvärderingarna av dessa som forskaren Nils Hertting och professor emeritus Evert Vedung vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet har studerat. Utgångspunkten var att ta reda på hur en utvärdering går till - vad förklarar att man gör på ett visst sätt och inte på ett annat?

- Utvärderingar spelar en central roll i politiken, därför är det viktigt att förstå hur de fungerar. På samma sätt som det finns många olika utvärderingskoncept finns det en mängd olika styrningsdoktriner, och vi förväntade oss att det skulle finnas ett samband mellan hur styrningen av projektet och utvärderingen av den ser ut, berättar Nils Hertting.

I boken identifierar och tillämpar forskarna tre idealtypiska styrningsdoktriner – mål- och resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning. Teorin om att de här tre styrningsdoktrinerna skulle ge upphov till skilda upplägg av utvärderingarna visar sig stämma till viss del, även om hypotesen enligt forskarna behöver preciseras ytterligare.

- Storstadssatsningen styrdes av idéer om dialog och samverkan, därför förväntade vi oss att man också i utvärderingsskedet skulle dra in boende och andra intressenter. Men den externa utvärderingen var mycket traditionell och ganska teknokratisk, forskarna dominerade alla faser av processen. Det var oväntat, men samtidigt ser vi en logik i det, säger Nils Hertting.

Att det bör finnas en koppling mellan styrning och utvärdering anser Nils Hertting och Evert Vedung fortfarande.

- Den som får i uppdrag att göra en utvärdering har goda skäl att sätta sig in i vilka idéer som låg bakom insatsen och hur den var tänkt att fungera, säger Nils Hertting.

”Den utvärderingstäta politiken” är utgiven av förlaget Studentlitteratur.  

För mer information och recensionsexemplar, kontakta Nils Hertting, 018-471 72 75, 070-330 34 65, e-post: nils.hertting@ibf.uu.se eller Evert Vedung, 018-471 65 11, 070-440 13 15, e-post: evert.vedung@ibf.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Bifogade filer

PDF-dokument