Skip to main content

Ny forskning förbättrar användandet av web services

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:08 CEST

Nya metoder som ska förbättra möjligheterna att söka information på internet presenteras i en avhandling från Uppsala Universitet som läggs fram den 8 oktober. Informationsteknologen Manivasakan Sabesan  presenterar ett antal metoder implementerade i det nya systemet WSMED som gör det möjligt att enkelt och effektivt söka data tillgängliga bland web services utan att behöva skapa nya program.

Medan vanliga webbläsare tillhandahåller webbtjänster för att utbyta information mellan människor och webbaserade program, gör s.k. web services det möjligt för olika webbaserade program att utbyta information med varandra.  Web services tillhandahåller operationer som gör det möjligt för programmerare att utveckla program för att anropa andra program via internet.

Web services används ofta för utveckla program som anropar andra program för att hämta information av olika slag. En sökoperation  är en web service operation som anropar ett program som besvarar en fråga utan att ändra data på servern. Andra sorters web service operationer utför någon åtgärd som en banktransaktion eller en varubeställning.

Ämnet för denna avhandling är att göra det lätt för användare att söka bland olika sökoperationer genom att använda frågespråket SQL. SQL används normalt för sökning i konventionella databaser. I avhandlingen föreslås ett antal metoder implementerade i systemet WSMED (Web Service MEDiator) som gör det möjligt att använda SQL för enkel och effektiv sökning bland data tillgängliga som web services,utan att behöva skapa nya program för detta. Användaren behöver bara ange i en SQL-fråga vilka data som skall hämtas från sökoperationerna varefter WSMED automatiskt skapar ett antal samverkande program som körs samtidigt för att besvara frågan så snabbt som möjligt.

Avhandlingen försvaras vid Uppsala Universitet den 8 oktober.

För mer information kontakta Manivasakan Sabesan: 073 876 79 87, alternativt handledare
professor Tore Risch: 070 425 05 22

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se