Skip to main content

Ny fyndplats med 500 miljoner år gamla välbevarade fossil

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 09:03 CEST

Ett forskarteam med två Uppsalaforskare har i Kanada upptäckt en ny fyndplats med 500 miljoner år gamla välbevarade fossil. Bland annat en monstruös köttätare, sannolikt en av de kambriska havens mest skräckinjagande rovdjur. Själva fyndplatsen var oväntad, vilket öppnar för att flera unika fynd kan väntas på liknande platser.  Studien har publicerats i septembernumret av tidskriften Geology.

Under en expedition till Klippiga bergen 2008 hittade ett forskarlag under kanadensisk ledning och med forskare från Uppsala universitet en ny fyndplats med exceptionellt välbevarade fossil. Fyndplatsen och fossilen har nu offentliggjorts i senaste numret av tidskriften Geology. Fossilen, bland annat ett hittills okänt jätterovdjur, är lika gamla som dem från den världsberömda Burgesskiffern. Bergarterna har emellertid avsatts i en helt annan miljö än Burgesskiffern, där ingen skulle ha väntat sig lika välbevarade lämningar. Den två veckor långa expeditionen genomfördes på initiativ av Royal Ontario Museum efter att vandrare hade stött på ovanliga fossil i en del av Kootenay nationalpark (British Columbia, Kanada). Teamet bestod av fem forskare under ledning av Jean-Bernard Caron (ROM) och med Uppsalaforskarna Allison Daley och Michael Streng. Upptäckterna överträffade forskarnas vildaste förväntningar redan efter ett par dagar.

Hundratals fossil påträffades vid Stanley Glacier, däribland åtta helt nya djur och dussintals vackert bevarade exemplar av leddjur, armfotingar, trilobiter, mollusker och svampdjur. Fotografiet av ett särskilt välbevarat svampdjur vid namn Diagoniella har fått pryda omslaget till septembernumret av Geology. Ett av de nya djuren, Stanleycaris, hör till en grupp monstruösa köttätare som kallas anomalokaridider.

-    Dessa varelser blev upp till en meter långa och hade en segmenterad kräftliknande kropp med taggiga utskott på huvudet och en ringformad mun med vassa tänder; de var utan tvivel de kambriska havens mest skräckinjagande rovdjur, säger Allison Daley, forskare vid institutionen för geovetenskaper.

Andra spännande fynd från Stanley Glacier är ett brett, mångledat leddjur som påminner om ett djur från Chengjiang-faunan i Kina men som nu för första gången påträffats i Nordamerika, samt det första belägget för extremiteter hos Tuzoia, ett kambriskt leddjur som tidigare bara varit känt genom sin taggiga kroppssköld och stora ögon.

Den nya fyndplatsen ingår visserligen i samma lagerföljd som Burgesskiffern, men de sensationella fossilen från Stanley Glacier kom ändå som en total överraskning. Urhavet i vilket berglagret avsattes för cirka 505 miljoner år sedan präglades av en klippa med en brant sluttning, som delade havsbottnen i en djup sänka och en grund avsats. Den branta sluttningen troddes ha spelat en avgörande roll för bevarandet av faunan i Burgesskiffern, eftersom alla tidigare kända lokaler med Burgessfossil har hittats anhopade i sänkan nära sluttningens bas. Fyndplatsen från Stanley Glacier låg däremot uppe på avsatsen ovanför sluttningen. Detta innebär att sluttningens betydelse för fossilförekomsten kan ifrågasättas och att många nya fyndplatser skulle kunna upptäckas.  

Burgesskiffern är en del av UNESCO-världsarv i Canadian Rocky Mountains Parks vars välbevarade fossil ger en sällsynt ögonblicksbild av livet i de kambriska haven. I fjol firade man hundraårsminnet av dess upptäckt, och viktiga forskningsfynd fortsätter att strömma från Burgess och från nya platser som Stanley Glacier. Andra nya upptäckter som den primitiva bläckfiskliknande Nectocaris (Smith och Caron, 2010, Nature) och anomalokarididen Hurdia (Daley m.fl. 2009, Science) visar att denna berömda fyndplats har fler hemligheter att röja på tröskeln till sitt andra århundrade av forskning.

Referens: Geology. Sep 2010. A new Burgess Shale–type assemblage from the “thin” Stephen Formation of the southern Canadian Rockies av Jean-Bernard Caron, Robert R. Gaines, Gabriela Mángano, Michael Streng och Allison C. Daley (de två sistnämnda från institutionen för geovetenskaper, paleobiologiprogrammet, Uppsala universitet).

För mer information, kontakta Allison Daley, tel: 076-712 54 31, allison.daley@hotmail.com eller Michael Streng 018-471 25 79, michael.streng@geo.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se