Skip to main content

Ny jämlikhetsplan ska synliggöra heteronormen

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 16:16 CET

I tisdags antog Uppsala universitet en ny jämlikhetsplan vad avser sexuell läggning och könsidentitet.

- Det är viktigt för välbefinnandet att kunna vara öppen med centrala delar av sin identitet, liksom att utbildning och forskning tar hänsyn till och speglar den mångfald som finns i samhället, säger Annika Lindé, universitetets jämställdhetshandläggare.

Vid Uppsala universitet är det självklart att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Ingen student eller anställd vid universitetet ska heller utsättas för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Den nya planen, som gäller 2006-2009, slår fast och formaliserar detta.

Jämlikhetsplanen innehåller ett antal uppföljningsbara mål för att höja medvetenheten hos såväl studenter, lärare som övrig personal kring frågor som rör sexuell läggning och könsidentitet. Bland annat ska det finnas rutiner för fortlöpande bevakning av arbets- och studiemiljö ur jämlikhetsperspektiv och en kurs ska erbjudas alla studenter för att problematisera begreppen kön, etnicitet, heteronormativitet och tolerans. Även den pedagogiska kursen för universitetslärare ska ses över utifrån detta perspektiv.

Likabehandlingslagen kräver att universitet och högskolor utarbetar en plan för likabehandling av studenter. Där ingår sexuell läggning som en av diskrimineringsgrunderna.

- Vi ville ge frågan en större tyngd genom en egen plan. Universitet har en stor inverkan på samhället och vi kan vara en viktig faktor för att uppnå förändring, säger Annika Lindé.

Den nya planen finns på http://info.uu.se/Internt.nsf/regelsamlingen/E8095FF94EB16182C12571250043D839

Kontaktpersoner:
Annika Lindé, tel 018-471 19 79, mobil 0704-25 09 51, e-post annika.linde@uadm.uu.se
Lena Marcusson, prorektor, tel 018-471 19 02, e-post lena.marcusson@jur.uu.se

Anneli Waara