Skip to main content

Ny föreläsningsserie om språk och makt

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 11:58 CET

En ny lag och många aktuella diskussioner om svenskans och minoritetsspråkens ställning: Språk är ”inne”. Den 26 januari startar en ny föreläsningsserie om språk och makt vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet.

Språk och språkpolitik har fått en helt ny aktualitet i Sverige under det senaste decenniet. Frågor kring språklig mångfald, språkliga rättigheter och svenskans ställning i samhället, i företag och inom högskolan, har diskuterats i pressen och Sverige har fått sina första språklagar. Även språkets roll i det politiska livet och förhållandet mellan språk och genus har väckt intresse på många håll.  

Den nya serien med föreläsningar har rubriken Språket och makten... och härligheten? vid Hugo Valentin-centrum (tidigare Centrum för multietnisk forskning och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord) belyser olika aspekter av dessa frågor under sammanlagt åtta föreläsningar. Fyra ges under vårterminen 2010, de resterande fyra under hösten. De flesta av föreläsarna är knutna till Uppsala universitet.

Den första föreläsningen ges den 26 januari av professorn i svenska språket Björn Melander, dekanus för Uppsala universitets språkvetenskapliga fakultet. Han kommer att tala om det mycket aktuella ämnet ”Makten över språket i svensk språkpolitik och språkvård”.

Den 16 februari behandlar fil.dr Bettina Jobin, forskarassistent vid institutionen för moderna språk, skillnader och likheter i tysk och svensk språkpolitik när det gäller språkfrågor som rör genusförhållanden. Rubriken på hennes föredrag är ”Språket, makten och herr-ligheten?”

Den tredje föreläsningen den 23 mars ägnas åt en historisk kavalkad kring språket som retoriskt verktyg med rubriken ”Retorik och politik från Caesar till Sahlin”. Föreläsare är professor Lars Burman vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Terminens sista föreläsning den 20 april anknyter till den första och behandlar frågan ”Svensk språkpolitik – mot ökad eller minskad mångfald?”. Föreläsare är Sally Boyd, professor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet.

Samtliga föreläsningar äger rum kl. 18.15–19.45 vid Engelska Parken – Humanistiskt Centrum, Thunbergsvägen 3 D, 1 tr., Sal 2-1077.

Föreläsningsserien är den femte under senare år som arrangeras av Hugo Valentin-centrum och dess föregångare Centrum för multietnisk forskning/Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord. Parallellt under våren ger man också serien Balkan i Europa – Identitet och nationsbildning i Sydösteuropa, del II.

Journalister hälsas välkomna. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och inträdet är fritt. Ordförande för serien är professor emeritus Helmut Müssener, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.

Ytterligare upplysningar: Tania Langerova, Hugo Valentin-centrum, 018-471 63 91, e-post: tania.langerova@valentin.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se