Skip to main content

Nytt blodprov påvisar risk för stroke vid förmaksflimmer

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:00 CEST

En enkel mätning av troponin i blodprov kan identifiera patienter med en ökad risk för stroke och andra allvarliga komplikationer vid förmaksflimmer. Dessa helt färska resultat presenteras i dag av hjärtforskare från Uppsala vid den Europeiska hjärtkongressen i Stockholm.

Uppsalaforskarna presenterar en studie som visar att en enkel mätning av troponin i blodprov kan identifiera patienter med en ökad risk för stroke och andra allvarliga komplikationer vid förmaksflimmer. Testet kan bidra till att förbättra behandlingen vid förmaksflimmer både för att undvika en allvarlig utveckling av sjukdomen och för att undvika en medicinsk överbehandling av patienter med låg risk.

-    Detta test är redan idag tillgängligt på alla sjukhus och kan därför inom mycket kort tid hjälpa oss att ytterligare förbättra behandlingsresultaten vid förmaksflimmer, säger den ansvarige forskare dr Ziad Hijazi från Uppsala Clinical Research Center (UCR) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Risken för stroke vid förmaksflimmer varierar från 2 procent upp till 18 procent per år och kan skattas utifrån den enskilde patientens tidigare sjukdomar och ålder. Behandling med blodförtunnande medel (warfarin) rekommenderas till patienter med måttlig till hög strokerisk. I den stora gruppen patienter med lägre strokerisk förblir många helt obehandlade då blödningsrisken vid behandling med blodförtunnande läkemedel kan befaras överstiga nyttan.

I RE-LY-studien jämfördes dabigatran, ett nytt blodförtunnande läkemedel, med standardbehandlingen warfarin på 18 113 patienter med förmaksflimmer. I blodprov som tagits före behandlingsstart på 6 224 av patienterna analyserades hjärtskademarkören troponin I vid UCR-laboratoriet i Uppsala. Hos 57 procent av patienterna fanns mätbara troponin-nivåer i blodet och dessa patienter hade klart ökad risk att drabbas av komplikationer under de upp till tre år som patienterna följdes i studien. I gruppen med högsta troponinvärden (10 %) var risken för stroke eller allvarlig blödning dubblerad och risken för dödsfall tre gånger högre. Även hos den tredjedel av förmaksflimmerpatienter som hittills uppfattats ha låg risk för stroke var ett förhöjt troponin I-värde starkt kopplat till sämre prognos.

-    Vi kommer att arbeta vidare med troponin I och andra nya riskmarkörer med målsättningen att kunna värdera den enskilde patientens risk för att drabbas av stroke och andra komplikationer bättre för att kunna skräddarsy den blodförtunnande behandlingen. Särskilt intressant kan troponin vara hos de patienter som hittills kategoriserats som ”lågriskpatienter”, där många idag inte får adekvat blodförtunnande behandling, säger Dr Ziad Hijazi.

FAKTA

Troponin är ett protein i hjärtmuskelceller som enkelt kan analyseras med blodprover som används rutinmässigt vid diagnostik av hjärtinfarkt. Troponin har också visat sig vara starkt kopplat till framtida risk för komplikationer som hjärtinfarkt och död hos patienter med hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt men även hos friska äldre personer, men troponin har tidigare inte utvärderats hos patienter med förmaksflimmer.

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av rytmrubbning, fler än 100 000 svenskar är drabbade. Sjukdomen blir allt vanligare eftersom den främst drabbar äldre, cirka 10 procent av dem över 80 år har förmaksflimmer. Dessa patienter har en ökad risk för blodproppar, exempelvis stroke, och i Sverige drabbas c:a 5 000 patienter årligen av stroke på grund av förmaksflimmer. Stroke orsakat av förmaksflimmer är ofta allvarligt med stor risk för död (20 %) och kvarstående handikapp (60 %), med stora kostnader för samhället och sjukvården som följd. Förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel är därför en rutinbehandling vid förmaksflimmer med ökad risk för stroke.

Läs mer om RE-LY (Randomized Evaluation of Long term anticoagulant therapy).

Originalpublikation: Connolly et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med (2009) 361, 1139-1151

Kontaktuppgifter:
Dr Jonas Oldgren (UCR), ansvarig för riskmarkörstudierna i RE-LY, mobil: 070-221 12 43, Jonas.Oldgren@ucr.uu.se

Dr Ziad Hijazi, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Ziad.Hijazi@ucr.uu.se

Professor Lars Wallentin, ordförande i den internationella styrgruppen för RELY, Lars.Wallentin@ucr.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se