Skip to main content

Nytt centrum för polisforskning inrättas

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:17 CET

Uppsala universitet har fattat beslut om att inrätta ett centrum för polisforskning. Syftet med det nya centret är att samordna den utbildning och forskning på området som redan finns vid Uppsala universitets tre vetenskapsområden. Centret startar sin verksamhet vid årsskiftet.

- Målet är att Uppsala universitet ska bli internationellt ledande inom polisforskning, säger rektor Anders Hallberg.

Straff- och processrätt, sociologi, genusvetenskap, rättsmedicin, forensisk vetenskap, materialvetenskap, kemi och IT är bara några exempel på forskningsområden vid Uppsala universitet som har relevans för polisens verksamhet. Centrum för polisforskning ska bland annat bedriva och samordna forskning, ordna seminarier, ta emot gästforskare samt arbeta med viss kursutveckling och vidareutbildning. Verksamheten riktas dels internt mot universitetets egna forskare och studenter, dels externt mot polisverksamheten och det övriga forskarsamhället.  

- Kunskap är en nyckelfråga i dagens samhälle när det gäller brottsbekämpning, säger Bo Wennström, professor vid juridiska fakulteten som lett arbetsgruppen som tagit fram förslaget.

Beslutet om inrättandet fattades av juridiska fakultetsnämnden, och bygger på ett avtal mellan vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena samt dekanen vid utbildningsvetenskapliga fakulteten. Organisatoriskt kommer Centrum för polisforskning att sortera under juridiska fakulteten.

För mer information, kontakta Bo Wennström, 018-471 76 75, 070-425 03 16, e-post: Bo.Wennstrom@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.

Bifogade filer

PDF-dokument