Skip to main content

Nytt EU-projekt för bättre behandling av unga med fetma och typ 2 diabetes.

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 07:01 CET

Alltfler unga drabbas av typ 2 diabetes kopplat till övervikt, och behovet av nya behandlingsalternativ är skriande stort. Uppsala universitet ska nu koordinera ett stort EU-projekt som ska fokusera på att förstå de komplexa processerna i de insulinproducerande beta-cellerna i syfte att ta fram läkemedelsalternativ för dessa ungdomar.

Antalet unga som utvecklar grav överviktig och typ 2 diabetes har ökat i hela västvärlden och resurser har avsatts i den europeiska forskningsbudgeten för att hitta nya behandlingsalternativ för denna patientgrupp. Även om behandling som syftar till att ändra livsstil vad gäller kost och motion alltid ges, behövs farmakologiska alternativ. Att förändra vanor är svårt och kräver ett stort eget ansvar som kan bli övermäktigt för många barn och unga.

-      Ett farmakologiskt behandlingsalternativ är också viktigt eftersom överviktskirurgi inte utförs på så unga personer i Sverige, säger Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet och koordinator för EU-projektet, som omfattar ett tiotal forskargrupper fördelade på sju länder.

Projektet, ”Beta-JUDO” (Beta-cell function in Juvenile Diabetes and Obesity), kommer att löpa under fyra år och fokusera på hur de insulinproducerande beta-cellernas funktion förändras under utveckling av övervikt och typ 2 diabetes. Produktionen av insulin sänker blodsockret men bidrar samtidigt till ökad fettinlagring i cellerna. Hos dessa unga patienter ses ofta tidigt en hyperaktivitet i dessa celler, ibland redan från tre års ålder.

Fyra kliniker ingår i studien, bland andra Akademiska sjukhuset. Det innebär att det i Beta-JUDO ingår ungefär 3000 unga med fetma.

-      Genom samverkan mellan forskare vid barnkliniker och forskare med fokus på beta-cellens biologi har vi en unik möjlighet att inte bara beskriva de komplexa processerna i beta-cellerna utan också koppla processerna till genetiska faktorer. Därigenom har vi större förutsättningar att hitta nya behandlingar för rätt individer, säger Peter Bergsten.

-      Fetma leder ofta till ett flertal komplikationer och ett stort lidande för dessa ungdomar, men idag finns väldigt få behandlingsalternativ. Därför är detta ett mycket angeläget projekt, säger Anders Forslund, barnläkare och samarbetspartner på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer om Peter Bergstens forskning.

För mer information, kontakta Peter Bergsten, tel: 070-870 22 10, peter.bergsten@mcb.uu.se eller Anders Forslund, tel: 073-509 06 61, anders.forslund@akademiska.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se