Skip to main content

Öppna föreläsningar: Diarrésjukdomar hos barn ett globalt hälsoproblem

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 11:01 CEST

Varje år dör cirka två miljoner barn på grund av diarréer och undernäring runt om i världen. I samband med en större internationell vetenskaplig konferens om två vanliga parasiter som orsakar dessa diarrésjukdomar, arrangeras ett minisymposium som vänder sig till allmänheten.

Ett av WHO:s milleniemål var att minska barnadödligheten, men än idag dör två miljoner barn av undernäring och diarréer. Man vet vad som fungerar: bröstmjölk till alla under sex månader, vaccin, rent dricksvatten, god handhygien och rätt behandling vid infektioner och man gör nu ett nytt försök att nå målen. Bland annat ska färre än ett barn på tusen dö av diarré-sjukdom år 2025.

I dokumentet identifieras parasiten Cryptosporidium som en av de viktigaste organismerna som orsakar diarréer över hela världen. Samma parasit orsakade magsjukor i Östersund 2010 och en annan vattenburen parasit, Giardia, gjorde detsamma i Bergen 2004. Modelleringar av de klimatförändringar vi nu ser förutspår dessutom att dessa problem kommer att öka.

Föreläsarna är världsledande forskare och de kommer att ge en bild av situationen genom en rad större studier som gjorts. Dessa ger en förändrad bild av problemen och en bredare bild av hälsoeffekterna orsakad av diarrésjukdom. Bland föreläsarna finns också Ibrahim Khalil från Bill & Melinda Gates Foundation som stöttat en rad projekt inom fattigdomsbekämpning.

Arrangemanget, som avslutas med en intressant paneldiskussion om problemen ur flera perspektiv, är öppet för allmänheten och följs sedan av den vetenskapliga konferensen den 27-30 maj.

Media hälsas välkomna att närvara vid både den öppna och den vetenskapliga delen.
 
För mer information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta:
Staffan Svärd, professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet och SciLifeLab, mobil 070-425 05 94, e-post: staffan.svard@icm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se