Skip to main content

Påminnelse pressinbjudan: Toppmötet Uppsala Health Summit söker smarta lösningar för ett åldrande samhälle

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 15:20 CEST

Den 3-4 juni är det dags: Uppsala universitet och sju andra svenska aktörer har bjudit in politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till en förutsättningslös och öppen dialog om vägen framåt i ett åldrande samhälle. Målet med Uppsala Health Summit är att gå från kunskap till handling. Mötet samlar en rad tunga personer till rundabords-samtal inom hälsoområdet.

Syftet med Uppsala Health Summit är att skapa bättre förutsättningar att ta vara på forskningsrön, idéer och produkter för en bättre hälsa genom att lyssna och pröva ståndpunkter över ämnesgränser, yrkesgränser och geografiska gränser. Den 3-4 juni 2014 går det första toppmötet av stapeln och temat är ”hälso- och sjukvård för hälsosamt åldrande”.

Vi blir allt äldre och därmed ska allt färre försörja allt fler. År 2012 hade Sverige tillsammans med Japan, Italien och Tyskland den högsta försörjningskvoten i världen, med endast tre invånare i arbetsför ålder per person över 65 år. Vi får fler år av hälsa, men också fler år av ohälsa.

För att klara utmaningarna som blir effekten av detta finns ett stort behov att få till stånd en seriös diskussion om hur forskningsresultat och innovationer kan komma till direkt och konkret nytta i samhället. Vilka är hindren? Hur kommer vi förbi dem? Forskare, företag, myndigheter och vårdpersonal bidrar varje dag till att utveckla det medicinska kunnandet, men för att förverkliga idéer och omsätta forskning i konkret handling behöver alla parter förstås varandras verkligheter och tillsammans söka vägen framåt.

-   Vi har fått väldigt positiv respons från de vi bjudit in och många har tackat ja så vi hoppas och tror att detta kan bli ett riktigt bra möte, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit.

Bland talare och medverkande finns bland andra John Beard, Director of the Department of Ageing and Life Course, WHO, Mary Durham, forskningsdirektör vid Kaiser Permanente, Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Nicklas Lundblad, Google Europe. Invigningstalare den 4 juni blir H.M. Drottningen, ordförande i Stiftelsen Silviahemmet och med ett stort engagemang för utvecklingen av demensvård.

Journalister hälsas välkomna till plenarföreläsningen båda dagarna, liksom till programmets paneldebatter. Dessa sammanfattar och avslutar rundabordssamtalen som äger rum enskilt och utgör en betydande del av mötet.

För pressanmälan, frågor eller mer information, kontakta pressansvarig Anneli Waara, mobil: 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Program och ytterligare information: http://www.uppsalahealthsummit.se/program

Inför mötet har Uppsala Health Summit tagit fram en Pre-Conference report, Healthcare for Healthy Ageing, som redogör för kunskapsläget inför diskussioner i plenum och workshops.
Rapporten finns att beställa via info@uppsalahealthsummit.se eller ladda ner på http://www.uppsalahealthsummit.se/our-publications/


Uppsala Health Summit is an international forum for frank and open dialogue on how to pave the way for research results and innovations to improve health and healthcare, to which decision-makers, experts and opinion leaders are invited. Uppsala Health Summit’s inaugural conference takes place June 3-4 and is themed Healthcare for Healthy Ageing.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se