Skip to main content

Patientsäkerhet på apotek undersöks i ny avhandling

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 08:15 CEST

Annika Nordén-Hägg har i sin avhandling studerat olika aspekter av kvalitet på apotek – ett högaktuellt ämne i den rådande avregleringen. Hennes studier kan komma att ligga till grund för hur nya apoteksaktörer syn på patientsäkerhet och kvalitetsarbete och därmed bidra till en säkrare läkemedelsanvändning.

Annika Nordén-Häggs avhandling, som försvaras vid Uppsala universitet den 8 oktober, är högaktuell i den rådande omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Hon har undersökt hur felaktig expedition av läkemedel kan rapporteras på ett systematiskt sätt och hur rapporter kan utgöra grunden för att införa åtgärder som medför förbättrad säkerhet för apotekens kunder. Hon har också studerat vilka faktorer som kan bidra till att fel inträffar och tagit fram en metod för att undersöka apotekspersonalens attityd till säkerhet på apotek. Resultatet visar på att personalens insikt i hur stress påverkar arbetsprestationen, har betydelse för antalet inträffade fel.

-    Det är viktigt att förstå varför fel inträffar, det är nyckeln till att kunna införa förebyggande åtgärder. Det är viktigt att den kunskapen förmedlas till de nya apoteksaktörerna, säger Annika Nordén-Hägg.

Materialet i avhandlingen sätter fokus på patientsäkerhet på apotek, och tydliggör därmed också det faktum att apotek utgör en del av hälso- och sjukvården. Detta, menar Annika Nordén-Hägg, är viktigt att poängtera i kölvattnet av den pågående omregleringen av svensk apoteksmarknad.

Det finns många möjligheter för de nya apoteksaktörerna. Genom att vara medveten om risker och aktivt arbeta med felrapporter som möjlighet till förbättring, kommer avregleringen att innebära vinster både för kunder och för apoteksaktörerna.

För mer information, kontakta Annika Nordén-Hägg, mobil: 073-398 88 71 eller annikanordn.h@telia.com

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se