Skip to main content

Pressinbjudan: Heta bostadsfrågor diskuteras i Uppsala

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 09:53 CEST

Den populära konferensen Bostadsmötet, som tidigare ägt rum i Gävle, har flyttat till Uppsala. Konferensen riktar sig till forskare och aktörer i fastighets- och byggbranschen och syftet är att diskutera aktuella bostadsrelaterade frågor och presentera de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.

- Bostadsfrågan är ständigt aktuell och berör många, inte minst i Stockholm-Uppsalaregionen. Vårt mål är att bredda kunskapen genom utbyte och samtal mellan forskare, politiker, näringsliv och branschfolk. Vi försöker hitta högaktuella ämnen som väcker diskussion, säger professor Irene Molina, prefekt vid Uppsala universitets institut för bostads- och utbanforskning, IBF.

Institutets uppgift är att bedriva samhällsvetenskaplig forskning och delta i forskarutbildning inom bostads- och bebyggelseområdet. Det är även ett tvärvetenskapligt institut med nationella och internationella forskare inom bland annat samhällsgeografi, arkitektur, stadsplanering och nationalekonomi.

För ett år sedan flyttade de från Rådhuset i Gävle till kvarteret Munken på Trädgårdsgatan i Uppsala. Och med dem även Bostadsmötet där de senaste forskningsrönen presenteras och diskuteras. Irene Molina hoppas kunna locka både nya och gamla deltagare till konferensen, som fortsättningsvis kommer att hållas i Uppsala. Bland deltagarna finns såväl toppforskare som aktivister.

- Vi har flera nya teman i år, till exempel sessioner om hemlöshet och om bostad och välfärd. Vi kommer även att diskutera renoveringen av miljonprogrammet som blivit en uppmärksammad och omtvistad fråga, berättar Irene Molina.

Frågan om bostäder till studenter till unga är oerhört akut och aktuell och den belyses i en särskild session. Andra exempel på heta frågor är vräkning av barn, bostadspolitiska motiv och meningen med boendet i ett välfärdssamhälle.

Namnet på årets konferens är Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden och har flera parallella sessioner. Huvudtalare är professor Bo Bengtsson och den tidigare ordföranden för Hyresgästföreningen Barbro Engman, som kommer att tala om bostadsfrågan ur olika perspektiv.

-   Att kommunicera aktuell forskning är viktigt för att politiker och experter ska kunna dimensionera och utforma våra städer och bostadsområden på bästa sätt. Att bygga det som behövs och samtidigt lyckas främja en social och miljömässig hållbar utveckling kräver aktuella svar från forskningen, säger Irene Molina.

Journalister hälsas välkomna till konferensen.

Arrangör är Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet i samarbete med Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF), Uppsala universitet, Rikshem och andra samarbetspartners inom statliga myndigheter och näringsliv.

Tid och plats:
Uppsala Konsert & Kongress den 1- 2 oktober 2014.

Läs mer på http://www.ibf.uu.se/bostadsmotet  

Kontaktpersoner:
Konferensansvarig Irene Molina, tel: 018-471 65 17, 070-405 74 83, irene.molina@ibf.uu.se
Informatör Azul Tarazona, tel: 018-471 65 03, azul.tarazona@ibf.uu.se
Praktiska frågor ställs till bostadsmotet2014@akademikonferens.uu.se


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se