Skip to main content

Pressinbjudan: Tvåårigt vågkraftsförsök i Östersjön presenteras

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2013 10:49 CET

Förutsättningarna är goda för att satsa på vågkraftsutbyggnad i Östersjön. Det visar en tvåårig EU-finansierad pilotstudie som nu avslutats. Den 28 november presenteras resultaten av studie vid ett öppet seminarium på Geocentrum, Uppsala universitet. Journalister och allmänhet hälsas välkomna.

-   Man kan säga att studien öppnar upp Östersjön för vågkraft. Där finns utmaningar med säsongsmässig is t ex, men vi har klarat två säsonger på ett bra sätt. Vår teknik har visat sig vara mycket väl anpassad för Östersjöns vågklimat och djup, säger Erland Strömstedt, forskare vid Ångströmlaboratoriet och huvudansvarig för studien.

Under studien byggdes en testanläggning upp för att testa tekniken under säsongsmässiga isförhållanden i Ålands hav. Projektet avslutas nu efter två år (projekttid maj 2011-dec 2013). Resultatet av projektet har visat att möjligheterna till en framtida vågkraftssatsning i Östersjön är stora. I Östersjön blir vågorna brantare än på västkusten och utanför Storbritanniens kust. De byggs upp över en lång sträcka (lång fetch), men det ringa djupet gör vågorna brantare vilket får upp hastigheten i generatorn. Tekniken kan också anpassas till det aktuella vågklimatet.

I världen pågår ett 80-tal projekt kring olika koncept i olika tidiga utvecklingsstadier. Uppsala universitets koncept är unikt i sin enkelhet och ligger i internationell jämförelse långt framme, d.v.s nära industriell skala. Uppsalaforskarna har också tagit ett helhetsgrepp på tekniken. Den studeras ur alla aspekter, från generatormaterial och landöverföring av energi till påverkan på biologisk mångfald. Genom att ha ett system där den större delen placeras på botten undviks rörelseslitage.

-   Vår teknik är enkel med få rörliga delar. Det är också möjligt att det nya ferritmagnetmaterialet som vi arbetar med blir en stor framgång, eftersom Kina är den enda producenten av de jordartmetaller som annars används, säger Erland Strömstedt.

Tidigare studier visar att vågkraftverk rätt placerade ger högst utnyttjandegrad (konverterad energi i förhållande till investeringskostnad) efter vattenkraft och kärnkraft och 2-3 gånger högre än vindkraft (fossilfria energislag). Vågor har högre energidensitet (förmåga att accumulera energi) jämfört med vind, vilket innebär att man inte behöver utnyttja lika stora arealer. Samtidigt är tekniken ung och det finns potential att höja effektiviteten ytterligare. Vågkraftverk smälter även lättare in i miljön och studier visar att de bidrar till att öka biologisk mångfald i havet i form av artificiella rev.

-   Men det finns fortfarande förbättringspotential som forskningen kommer att leda fram till.

Tid och plats: Torsdag 28 november, kl. 9-12 i Axel Hamberg salen, Geocentrum, Uppsala universitet. Villavägen 16B, Uppsala.

För mer information, kontakta:
Erland Strömstedt, tel: 018-471 33 68, 070-716 72 16, erland.stromstedt@angstrom.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se