Skip to main content

Rättsvetenskapens dag: Sverige och EU-rätten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 11:49 CEST

EU har nyligen genomfört en omfattande reform av sitt grundläggande regelverk genom det så kallade Lissabonfördraget. Samtidigt håller en svensk grundlagsreform på att göras som synliggör vårt EU-medlemskap. Den 5 oktober anordnar Uppsala universitets jurister Rättsvetenskapens dag 2010 och erbjuder en heldag om EU-rättens påverkan på Sverige.

Det är juridiska fakulteten som i år vill uppmärksamma EU-rättens påverkan på Sverige genom en rad korta föredrag med hög aktualitet. Nio forskare får 20 minuter vardera att presentera ett specifikt område. Några exempel på frågor som diskuteras under dagen är:

-    Hur har tryckfriheten påverkats av EU?
-    Vilka kanaler finns för EU:s medborgare att göra sin röst hörd inom EU:s lagstiftningsprocess?
-    Hur påverkar EU-rätten tillgången på medicinska behandlingar?
-    Hur har ”den svenska modellen” och arbetsrätten påverkats?
-    Hur ska finanskris undvikas när utrymmet krympt för nationella särregler?
-    Hur effektivt kan utbyte av skatteupplysningar med bland annat ”skatteparadis” bli?

Syftet med dagen är att visa fakultetens rika forskning med EU-rättslig relevans, och att ge kunskap för att förstå hur EU-rätten påverkat svensk rätt under de femton år som gått sedan EU-inträdet. Det blir också utrymme för diskussion om särskilt intressanta juridiska frågor de närmaste åren.

Tid och plats: Auditorium Minus, Museum Gustavianum, 5 oktober, kl. 9.15-17.00

För mer information, kontakta professor Carl Fredrik Bergström, mobil: 070-265 90 06,  carl.fredrik.bergstrom@jur.uu.se eller docent Anna Singer, tel: 018-471 20 35, anna.singer@jur.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se