Skip to main content

Rudbeckmedalj och Linnémedalj till framstående forskare

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 14:46 CET

Lars Wallentin, professor i kardiologi, tilldelas Uppsala universitets Rudbeckmedalj för sitt arbete med att utveckla behandlingen av akut kranskärlssjukdom. Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi, tilldelas Linnémedaljen i guld för att ha byggt upp en framgångsrik vetenskaplig miljö. Medaljerna delas ut i samband med vinterpromotionen den 22 januari.

Lars Wallentin är professor i kardiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper och grundare av Uppsala Clinical Research Center (UCR). Han får Rudbeckedaljen för sitt banbrytande arbete med att utveckla och införa nya och bättre individanpassade behandlingar vid akut kranskärlssjukdom. Lars Wallentins forskning har haft betydelsefull inverkan på rutinsjukvården i Sverige och internationellt.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj instiftades 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi, tilldelas Linnémedaljen i guld för den utomordentligt framgångsrika vetenskapliga miljö som han byggt upp vid den dåvarande zoologiska institutionen. Verksamheten utgör numera en viktig del inom Evolutionsbiologiskt centrum, EBC. Ulfstrands ledarskap har, enligt prismotiveringen, karaktäriserats av en sällsynt förmåga att med ett outsinligt engagemang och i sann linneansk anda stödja och lyfta fram ständigt nya generationer av ekologer och evolutionsbiologer, som idag finns spridda på universitet runt om i världen. Dessutom uppvisar Ulfstrand en synnerligen imponerande produktion av populärvetenskaplig litteratur, och förmår förklara komplexa problem utan att ge avkall på vetenskaplig stringens.

Uppsala universitets Linnémedalj instiftades 2006 och delades första gången ut på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Guldmedaljen förlänas ”för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Beslut om båda medaljerna fattas av rektor.

Kontaktuppgifter till pristagarna:
Lars Wallentin, 018-611 95 07, 070-631 35 66, e-post: lars.wallentin@ucr.uu.se
Staffan Ulfstrand, e-post: staffan.ulfstrand@ebc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.