Skip to main content

Satsning på ny cancerdiagnostik ska gynna både patienter och läkemedelsindustri

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 09:04 CET

Genom att samla forskare, företag och kliniker som är framgångsrika inom molekylär sjukdomsdiagnostik ska ett nytt EU-projekt skapa förutsättningar för tidigare diagnoser, säkrare behandlingsval och bättre uppföljning för cancerpatienter.


Projektet, Dia Tools, koordineras från Uppsala universitet och inleds på torsdag 2 december med ett symposium på temat Future Cancer Diagnostics. Genom att sammanföra kompetenser inom molekylär sjukdomsdiagnostik från internationellt framgångsrika forskare, företag och kliniker vill man att projektet ska leda till tidigare diagnos, bättre möjligheter att ge rätt behandling och bättre uppföljning för patienterna.

– Vi hoppas kunna utveckla diagnostik och metoder som verkligen blir till nytta för sjukvården och patienterna och dessutom är till värde för läkemedels- och bioteknikindustrin, säger Ulf Landegren, som är vetenskaplig koordinator för projektet.

Inom Dia Tools, som ska pågå i fyra år, kommer man att använda molekylära verktyg utvecklade vid Uppsala universitet för att undersöka prover insamlade från patienter genom blodprov eller nålbiopsier. Syftet är att möjliggöra avläsning från små provmängder och enskilda celler av molekylära förändringar som signalerar sjukdomsprocesser. I förlängningen ska detta kunna ge läkaren underlag för att välja rätt behandling.

Symposiet börjar klockan 13.00 på torsdagen och äger rum på Rudbecklaboratoriet. Bland föreläsarna kan vi bland annat höra den världsledande forskaren från Stanford University, Garry Nolan, om nya avancerade metoder för att mäta många proteiner samtidigt i enskilda celler.

För mer information kontakta Erik Ullerås, institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet. Telefon: 018 471 44 32 eller 070 430 74 85 E-post: erik.ulleras@genpat.uu.se
Eller Ulf Landegren, Telefon 018 471 49 10 eller 070 896 26 04, E-post ulf.landegren@genpat.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se