Skip to main content

SciLifeLab får nya lokaler på BMC i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2012 09:57 CET

Uppsala universitet och Akademiska Hus investerar tillsammans 177 miljoner kronor för att bygga ut Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala. Målet är att ge SciLifeLab Uppsalas forskare inom medicin och molekylär biovetenskap en mötesplats av internationella mått. I det nya femvåningshuset Navet skapas en stimulerande och kreativ miljö där forskarna som tidigare har suttit på olika adresser kan samlas.

Science for Life Laboratory, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, är Sveriges hittills största satsning på forskning inom life science. Målet är att bli en nationell resurs för hela landet och en ledande forskningsaktör internationellt.

Verksamheten vid SciLifeLab i Uppsala är idag utspridd på olika platser inom Uppsala universitet. Genom det nya byggprojektet får verksamheten en samlad bas i befintliga delar av BMC och genom en tillbyggnad kallad Navet.

Uppsalanoden leds av Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik och även verksam vid amerikanska Broad Institute of Harvard and MIT, ett världsledande centrum för biomedicin som tjänat som förebild och inspirerat till samlokaliseringen på BMC. Forskarnas närhet till varandra och till gemensamma tekniska plattformar och metoder är viktig, menar hon.

− Det handlar om att samla forskare från olika institutioner, fakulteter och lärosäten kring gemensamma metoder. När folk med olika bakgrund träffas i vardagen blir det möjligt att tillsammans attackera svåra frågeställningar på nya sätt, säger hon.

Navet kommer att präglas av ett stort så kallat mötestorg som ska uppmuntra planerade och oplanerade möten mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Den nya byggnaden får en fri arkitektonisk form i förhållande till den mer strikta struktur som övriga BMC är uppbyggd efter. Glasväggar ska öppna upp och ge insyn mellan de olika kontorsutrymmena. Dessutom ska det finnas gott om plats för gästforskare från lärosäten i Sverige och utomlands.

För Uppsala universitet och vicerektor inom medicin och farmaci, Britt Skogseid, är satsningen strategiskt viktig.

-    Verksamheten vid SciLifeLab är redan nu intensiv och framgångsrik inom ett av universitetet allra starkaste forskningsområden. Med denna satsning ökar kontaktytorna mellan forskarna och det kommer att stimulera den fortsatta utvecklingen ytterligare, säger hon.

Totalt omfattar projektet 11 000 kvm. Byggstart planeras till maj i år och fastigheten beräknas vara färdig hösten 2013.

Mer om SciLifeLab.

Mer om byggprojektet på Akademiska Hus webbplats.

Kontaktpersoner:
Professor Kerstin Lindblad Toh, forskningsledare, tel: 018-471 43 16
Britt Skogeid, vicerektor medicin och farmaci, tel: 018-611 37 68
Maria Sörby, föreståndare SciLifeLab, tel: 018-471 42 42, 070-167 94 16

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se