Skip to main content

Skolan och utbildning i fokus under heldagskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 16:51 CEST

Den 13-14 oktober är det dags för Vetenskapsrådets årliga konferens Resultatdialogen som i år äger rum vid Uppsala universitet.  Där presenteras ett stort antal forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap.

Resultatdialogen arrangeras i samarbete med Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och syftar till att presentera aktuell forskning för såväl forskare som andra med intresse för utbildning och skola. Konferensen inleds av prorektor Kerstin Sahlin och Sigbrit Franke, ordförande i kommittén.

Hur blir man ”mattemänniska”? Hur förhåller sig studieprestation till social bakgrund? På vilket sätt är tvåspråkighet en resurs i studenternas socialiseringsprocess? Hur blev mobbning ett samhällsproblem? Många spännande forskningsprojekt presenteras under en rad olika teman i parallella sessioner.

Konferensen avslutas med en paneldebatt om forskningsbasen i lärarutbildningen, med en rad professorer i pedagogik från hela landet i panelen.

Tid och plats:
Konferensen: 13 oktober, kl 12.30-17.30 och 14 oktober, kl 8.30-10.30  i Blåsenhus
Paneldebatten: 14 oktober, kl 11.00 -12.15 i Universitetshuset

Läs hela programmet.

För mer information kontakta: projektledare Inga-Lill Haglund, regionalt utvecklingscentrum vid Uppsala universitet, tel: 018-471 16 04, 070-962 44 87, inga-lill.haglund@ruc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se