Skip to main content

Socialt engagemang i fokus under tvådagarskonferens

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:43 CET

Hur blir vissa personer så starkt engagerade att de börjar organisera, mobilisera, utmana och konfrontera den etablerade ordningen i syfte att förbättra levnadsvillkoren för andra? Den 18-19 november samlas forskare från hela världen för att till minne av fredspristagaren, sociologen och socialarbetaren Jane Addams utbyta sociologisk kunskap om samhällsengagemang. Föreläsningarna är öppna för alla.

Vissa personer utmanar den etablerade ordningen för att lösa sociala problem, främja social förändring eller förbättra villkoren för andra. Hur blir de så engagerade? Frågan om socialt engagemang, eller socialt entreprenörskap, är viktig inom en gren av den sociologiska forskningen.

Konferensen har två syften; dels att uppmärksamma 150-årsdagen av Jane Addams födelse och dels att bidra till den pågående samhällsdebatten om socialt entreprenörskap hos individer, företag och organisationer. Det finns intressanta sociologiska frågeställningar kring socialt entreprenörskap, menar professor Vessela Misheva, ordförande för konferensens organisationskommitté.

-    Socialt entreprenörskap är intressant på individnivå och på samhällsnivå. Hur uppstår människors egen skapande styrka? Har socialt entreprenörskap förmåga att generera bestående fördelar för samhället i stort?, säger hon.

Konferensen planeras bli en årligt återkommande sociologisk konferens i Uppsala. Programmet innehåller föreläsningar om socialt engagemang från olika håll i världen, bland annat från New Orleans efter orkanen Katrina 2005. Samhällsengagemang och reformer kring jämställdhet är tema för några av föreläsningarna.

Ett antal presentationer handlar också om det av Jane Addams startade Hull-House i Chicago 1888, vilket följdes av flera runt om i världen. I Sverige kallades de Hemgårdsrörelsen. Idén var just att vara sociala entreprenörer i meningen att utöva hjälp till självhjälp. Jane Addams var i 1880-90-talens Chicago en mycket inflytelserik och uppskattad sociolog med ett oerhört starkt socialt engagemang. Hon blev pionjär för en socialpsykologisk inriktning inom sociologin som idag utvecklats och kan sägas handla om social interaktion och socialt entreprenörskap.

-    Vi menar att det människan gör alltid är situationsbundet i nuet, vilket gör det lättare att förstå människans handlade och därmed de sociala mekanismer som styr henne i vardagen, förklarar Jan Trost, professor i sociologi vid Uppsala universitet och en av de första att använda detta forskningsperspektiv i Sverige för 20 år sedan.

-    Agerandet är inte grundat på vad som hände igår eller förra året, utan på vår bild i nuet av det som hände. Därför säger vi aldrig att en människa är dominant eller empatisk utan att hon dominerar eller empatiserar.

Fortfarande är inriktningen större i Sverige än i flertalet länder i Europa. Men intresset ökar stadigt, bland annat i Italien.

Ladda ner hela programmet.

Konferensen arrangeras av sociologiska institutionen i samarbete med Nobelmuseet.

För mer information kontakta: Professor Vessela Misheva, tel: 018-471 15 09, professor Jan Trost, tel: 018-471 11 88, 070-495 04 34, eller konferensens koordinator Helena Olsson, tel: 018-471 11 85, helena.olsson@soc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se