Skip to main content

Statliga miljoner till solcellsforskning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 11:56 CET

Solcellsforskningen vid institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet har fått ett anslag på 22 miljoner kronor från Energimyndigheten för att bedriva forskning på tunnfilmssolceller. Flera nya doktorander kommer att rekryteras.

Beslutet om anslaget togs av Energiutvecklingsnämnden torsdagen den 11 februari. Anslaget är fördelat över fyra år. Förutom forskning på så kallade CIGS-solceller kommer forskningen även att utvidgas till att ta fram alternativ till CIGS-skiktet.
Vissa ämnen som används idag finns inte tillgängliga i tillräcklig utsträckning för att kunna täcka världens elbehov.

- Målet är att helt i framtiden helt kunna undvika att använda sällsynta
ämnen, förklarar docent Marika Edoff  som sedan 2003 leder forskargruppen.

Namnet CIGS kommer från det material, Cu(In,Ga)Se2 (koppar-indium-gallium-diselenid), som används för att absorbera solstrålningen. Solcellsskiktens totala tjocklek är mindre än tre mikrometer, alltså tre tusendels millimeter och tekniken har en potential att nå låga kostnader jämfört med de solcellstekniker som dominerar idag.

Forskargruppen består för närvarande av nio personer, men i och med det nya
anslaget kommer fyra nya doktorander att rekryteras. Forskningen på Ångströmlaboratoriet är en strategisk viktig bas för det företagande som finns kring tunnfilmssolceller. Ett antal samarbeten med företag finns och är i startfasen. Solceller är också en del av den strategiska satsning på energi som gjorts på Uppsala universitet.För mer information kontakta Marika Edoff, tel: 018-471 7249, 070-4250895,
e-post: marika.edoff@angstrom.uu.se

Läs mer om Ångström Solar Center, solcellsforskningsgruppen vid Uppsala universitet, på universitetets hemsida.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se