Skip to main content

Statligt beslut taget för kommersiell vågkraft

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 16:09 CET

Idag har Energimyndigheten beslutat att bidra med 139 miljoner kronor för en fullskalig vågkraftspark utanför Smögen på västkusten. Det betyder att en demonstrationsanläggning i full skala kan blir verklighet när alla tillstånd är klara. Tekniken bygger på forskning från Uppsala universitet.

Det statliga stödet till företaget Seabased Industry AB och energibolaget Fortum är avsett för att i ett fullskaligt demonstrationsprojekt vidareutveckla vågkraftstekniken och verifiera den kommersiellt. I anläggningen ska 400-500 aggregat kopplas samman och ge en effekt på 10 MW. Det blir därmed den största i sitt slag i världen.

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att stötta och stimulera utvecklingen av kommersiellt gångbar förnyelsebar energiproduktion genom investeringsstöd. Myndigheten har tidigare beslutat om stöd till fyra projekt. Dagens beslut om vågkraftsparken är det femte och sista inom detta program. För att anläggningen skall komma till stånd krävs tillstånd från miljödomstolen och att stödet godkänns av EU.

- Det här stödet visar den stora potential som finns i universitetets innovativa forskning, säger rektor Anders Hallberg.

- Det är roligt att se att vår forskning lett fram till en teknik som nu får chansen att visa sig kommersiellt gångbar. Vi ser också möjligheter att ytterligare förfina tekniken så vår forskning fortsätter och vi tittar även på samhällsvetenskapliga aspekter av tekniken, säger professor Mats Leijon vid Uppsala universitets Centrum för förnybar elenergiomvandling och en av två forskare som grundade de ursprungliga innovations- och patentbolaget Seabased 2001.

Uppsala universitet fick tillsammans med KTH nyligen regeringens strategiska forskningsanslag för energiforskning. Tillsammans med andra stora anslag till energiforskningen under året innebär det en rejäl satsning på det redan starka energiforskningsområdet.

Om Centrum för förnybar elenergiomvandling.

Om StandUp, Uppsala universitets strategiska satsning på energiforskning.

Om Seabased.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

För mer information, kontakta Mats Leijon, 018-471 58 08, 070-425 06 65, mats.leijon@angstrom.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se