Skip to main content

Stort rambidrag för epigenetiska studier av leukemi

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:53 CET

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har i dag beviljat ett femårigt rambidrag på 20 miljoner kronor för epigenetiska studier av patienter med akut barnleukemi till en grupp forskare vid Uppsala universitet.  Projektet leds av professor Ann-Christine Syvänen vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Trots att det nyligen har skett en dramatisk förbättring av behandlingsmetoderna vid akut barnleukemi, svarar vissa grupper av patienterna inte på behandling med cytostatika utan får återfall av sjukdomen. I det nu finansierade projektet ska s k DNA-metylering  analyseras över hela arvsmassan i celler från leukemipatienterna, med hjälp av moderna metoder för storskaliga genomanalyser.

Epigenetik är ett nytt forskningsområde inom vilket man alldeles nyligen fått tillgång till teknologi som möjliggör analyser över hela arvsmassan. Resultaten från projektet kommer förhoppningsvis även att bidra till en ökad förståelse för de epigenetiska mekanismer som förorsakar leukemi.

DNA-metylering är en så kallad epigenetisk förändring av arvsmassan. Med epigenetiska förändringar avser man förändringar av arvsmassans DNA som inte påverkar själva DNA sekvensen– i motsats till nedärvda mutationer. Människans DNA innehåller tiotals miljoner baser som kan metyleras. Målsättningen för projektet är att identifiera gener med variation i DNA-metyleringsmönstren som kunde utnyttjas för förbättrad klassificering av leukemipatienterna och för att förutspå patienternas sjukdomsförlopp och behandlingssvar.

Projektet är ett samarbete mellan tre forskargrupper vid Uppsala universitet som kompletterar varandra med olika expertis. Professor Ann-Christine Syvänen och hennes medarbetare utvecklar och använder nya storskaliga metoder för genomanalyser. I projektgruppen ingår också professor Gudmar Lönnerholm vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, med lång klinisk erfarenhet i barnokologi samt Mats Gustafsson som är professor i medicinsk bioinformatik. Projekt skall analysera en unik biobank med nordiska prover som samlats in vid 21 sjukhus i de nordiska länderna. I projektet skall DNA-metyleringsdata analyseras mot kliniska parametrar hos patienterna med hjälp av ett ”systemmedicinskt” tillvägagångssätt.

De tre forskargrupperna som beviljades anslaget från SSF har samarbetat kring barnleukemi under ett antal år med begränsade resurser.  

-    Det nu beviljade anslaget gör det möjligt för oss att göra en kraftsatsning för att gå vidare med de preliminära resultat vi redan uppnått tillsammans, säger Ann-Christine Syvänen.

-    Jag är nöjd över att SSF nu genom sin satsning på biovetenskap finansierar tydligt definierade forskningsprojekt. Jag tror att det är det mest kostnadseffektiva sättet att befrämja modern genomforskning, säger hon.

Läs mer om SSF:s satsningar där Uppsala universitet även fått ramanslag för Läs mer om SSF satsning, där Uppsala universitet även får två andra ramanslag, för forskning om antibiotikaresistens och för forskning om verktyg för diagnostik och läkemedelsutveckling.

För mer information, kontakta Ann-Christine Syvänen, 018-611 29 59, ann-christine.syvanen@medsci.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.