Skip to main content

Stort samarbetsprojekt med Sydafrika inom hållbar utveckling inleds

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 09:47 CET

Uppsala universitet har sedan länge haft ett stort engagemang i Sydafrika och nu tas ytterligare ett steg. The South Africa – Sweden University Forum, Sasuf, involverar hela 30 universitet i Sydafrika och Sverige samt ett antal forskningsfinansiärer och andra aktörer. Syftet är att skapa forskningssamarbeten inom hållbar utveckling.

South Africa Sweden University Forum, Sasuf, omfattar 23 universitet i Sydafrika och sju i Sverige. Projektet har definierat sex olika områden där man vill utveckla strategier: klimatförändringar, läroplaner för högre utbildning, social samhällsutveckling, framtidens hälsosystem, urbanisering och digital teknologi. I Sydafrika finns flera universitet med ledande forskning inom bland annat Big data (digital information) och medicin.

- Det finns ett stort intresse från båda håll av att öka forskningssamarbetet ytterligare. Genom att utgå från FN:s hållbarhetsmål tar vi avstamp i de stora samhällsutmaningarna och bygger upp samarbetsprojekt med potential att bidra till en hållbar utveckling, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och initiativtagare till det nya projektet som koordineras från Uppsala.

I maj träffas omkring fyra hundra forskare, universitetsledningar och forskningsfinansiärer i Sydafrika, för en gemensam forsknings- och innovationsvecka. Från Uppsala universitet deltar, efter ett ansökningsförfarande, 17 forskare från olika discipliner.

Sverige har lite av en särställning hos många sydafrikaner. Under de nära 50 år av apartheid, rasåtskillnadspolitik, som systematiskt bedrevs i Sydafrika spelade Sverige en stor roll i kampen mot apartheidsystemet.

- Genom projektet vill vi vårda och utveckla dessa relationer vidare och vi upplever att intresset är mycket stort från båda länderna, säger projektledaren Gustaf Cars vid Uppsala universitet.

Sasuf har finansiering för tre år, 2017-2020, och planerar stödja olika forskningsinitiativ under denna period.

För mer information, kontakta projektledare Gustaf Cars, tel: 070-167 96 26 e-post: gustaf.cars@uadm.uu.se, eller akademisk projektkoordinator Ashleigh Harris, 018-471 12 63, ashleigh.harris@engelska.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se