Skip to main content

Symposium om gränsöverskridande kroppar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:31 CET

Kläder och olika identitetsmarkörer, teknisk utrustning, implantat och transplantationer är några exempel på hjälpmedel som får våra kroppar att överskrida sina egna gränser. Om bland annat detta handlar symposiet Body (Im)Materialities som inleds vid Uppsala universitet den 3 december.

- Den åldrande kroppen är kanske det mest vardagliga exemplet på en kropp i ständigt överskridande. Funktionshinder och transsexuella kroppar är andra, mer radikala exempel på hur förkroppsligade identiteter formas, säger Lisa Folkmarson Käll, forskare vid Centrum för genusvetenskap och en av arrangörerna.

Programmet inleds med öppna föreläsningar, dit representanter för media är välkomna. De tre huvudföreläsningarna hålls av internationellt ledande forskare inom området. Professor Gail Weiss från George Washington University i USA är en av de mest framstående forskarna inom det feministiska kroppsforskningsfältet, och kommer att tala om kropp och kroppslighet ur ett feministiskt, kontinentalfilosofiskt perspektiv. Professor Jackie Leach Scully från Newcastle University, Storbritannien, arbetar inom ett brett, tvärvetenskapligt fält med frågor som rör moral och normativa ramverk inom det bioetiska området. Hennes forskning fokuserar på genetik och reproduktion, framför allt på socialt och religiöst marginaliserade gruppers respons till biomedicinsk utveckling. Hon har även arbetat mycket med frågor kring etik och funktionshinder. Professor Kathleen Lennon från University of Hull, Storbritannien, har studerat kroppen dels med utgångspunkt i genusteori, dels utifrån den klassiska filosofiska frågan om relationen mellan kropp och medvetande.

Tid och plats: torsdagen den 3 december klockan 9-17 i universitetshuset, sal IV.

För program, se Centrum för genusvetenskaps hemsida.

Symposiet ordnas av Body/Embodiment-gruppen inom excellensprogrammet GenNa vid Centrum för genusvetenskap, med stöd från SALT (Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology) och i samarbete med institutionen för idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskapliga institutionen, universitetsbiblioteket, sociologiska institutionen samt Centrum för multietnisk forskning,

För mer information, kontakta Lisa Folkmarson Käll eller Katarina Mattsson, 018- 471 57 98, e-post: lisa.kall@gender.uu.se eller katarina.mattsson@gender.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.

Bifogade filer

PDF-dokument