Skip to main content

Torgny Segerstedtsmedaljör utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 13:15 CET

Torgny Segerstedt medalj för framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskap tilldelas Iain Cameron, professor folkrätt vid Uppsala universitet.

Medaljen utdelas vartannat år till svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskap.

Iain Cameron, professor i folkrätt vid juridiska institutionen, har under lång tid varit verksam inom olika men anknytande juridiska fält, som folkrätt, mänskliga rättigheter, konstitutionell rätt och internationell rätt. Han har fokuserat på frågan om hur internationell fred och säkerhet ska balanseras mot enskilda individens behov av integritet och frihet. Hans vetenskapliga inriktning förenar en fler- och tvärdisciplinär ambition med djupanalys samtidigt som han varit aktiv i utvecklandet av internationella forskningsnätverk. Camerons forskningsresultat är av direkt praktisk betydelse för människors levnadsvillkor i Sverige, Europa och världen.

Kontakt: Iain Cameron, tel: 018-481 20 23, iain.cameron@jur.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se