Skip to main content

Transplanterade stamceller kan återskapa förlorad känsel

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 11:00 CEST

Ny forskning vid Uppsala universitet visar på lovande framsteg i användning av stamceller för behandling av skada på ryggmärgen. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports, visar att humana stamceller som transplanteras till en ryggmärgsskada bidrar till återkomst av förlorad känsel.

Trafikolyckor (särskilt med MC), svåra fall, och förlossningar där barnet behöver dras ut kan orsaka avslitning av de nervtrådar som leder till respektive ut från ryggmärgen. Vanligen drabbar dessa så kallade avulsionsskador nervtrådarna till arm och hand och leder till förlamning, känselförlust och oftast också ett svårbehandlat kroniskt smärttillstånd hos de ofta unga patienterna. Kirurgiska insatser kan återge patienten viss muskelfunktion, men för känselbortfallet finns för närvarande ingen behandling. Bakgrunden till detta är uppkomsten av en ”barriär” i gränsen mellan de avslitna känselnervtrådarna och ryggmärgen som gör att dessa inte på egen hand kan växa in i ryggmärgen och återbilda förlorade nervkontakter.

I en ny studie har doktoranderna Jan Hoeber, Niclas König och Carl Trolle i docent Elena Kozlovas forskargrupp transplanterat humana stamceller till en avulsionsskada hos möss i syfte att söka återskapa en fungerande väg för känselinformation från perifer vävnad till ryggmärg.

Resultaten visar att de transplanterade stamcellerna fungerar som en ”brygga”, som gör det möjligt för skadade känselnervtrådar att växa in i mottagarens ryggmärg, återbilda fungerande nervkontakter, och därigenom långsiktigt återskapa stora delar av förlorad känselfunktion. De transplanterade stamcellerna utvecklades till olika typer av celler specifika för nervsystemet och med varierande mognadsgrad. Inga tecken på tumörutveckling eller funktionsstörning påvisades i studien, något som är av stor vikt mot bakgrund av tänkbara risker med transplantation av embryonala stamceller.

Resultaten stimulerar till fortsatt forskning avseende stamcellsbehandling av skador och sjukdomar i ryggmärgen och kan bidra till utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter vid dessa tillstånd.
Forskningen har letts av docent Elena Kozlovas forskargrupp i Regenerativ Neurobiologi vid institutionen för neurovetenskap och genomförts i samarbete med forskare från Australien, Nederländerna och USA.

Publikation:
Human embryonic stem cell-derived progenitors assist functional sensory regeneration after dorsal root avulsion injury. Hoeber J, Trolle C, König N, Du Z, Gallo A, Hermans E, Aldskogius H, Shortland P, Zheng, S-C, Deumens R, Kozlova EN. Scientific Reports. 2015;

För mer information, kontakta:
Docent Elena Kozlova, tel. +46 (0)18 471 49 68, mobil +46 (0)701 67 95 35, e-post: elena.kozlova@neuro.uu.se, eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: +46 (0)18 471 47 71, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se