Skip to main content

Tvärvetenskaplig konferens ger ökad kunskap om livsnödvändiga kemikalier

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 10:11 CEST

Om man känner till ett ämnes kemiska egenskaper är det också möjligt att förutsäga vilken biologisk effekt ämnet har, kunskap som kan användas bland annat för att riskbedöma kemikalier och skapa nya läkemedel. Detta diskuteras som bäst vid Uppsala universitet, där 250 forskare från hela världen deltar i konferensen EuroQSAR 2008.

Forskningen inom så kallade kvantitativa struktur-aktivitetsmodeller (QSAR) spänner över ett brett fält, från medicin till kemi, biologi, farmakologi och dataanalys. Tvärvetenskap karaktäriserar även EuroQSAR-konferensen i Uppsala, som är den sjuttonde i ordningen och pågår fram till den 26 september.

Bland deltagarna finns en majoritet av de stora namnen inom QSAR-forskningen. Professor Svante Wold från Umeå universitet, den svenska kemometrins fader, deltar till exempel med ett föredrag. Professor emerita Yvonne Martin från USA talar om hur QSAR kan användas för att utvärdera olika metoder och ger exempel från sin långa karriär inom läkemedelsforskningen. Två sessioner handlar om hur QSAR kan användas inom toxikologi för att underlätta riskbedömningen av ämnen och deras giftighet, något som har fått allt större betydelse efter införandet av EU:s nya kemikalieförordning.

- Den här konferensen är en mycket stor framgång för de svenska QSAR-forskarna. Kopplingen mellan industrin och akademin är särskilt tydlig inom detta tvärvetenskapliga område. Utvecklingen av nya verktyg och metoder för att koppla samman kemisk struktur med biologisk funktion ökar förståelsen för kemikaliers effekter dramatiskt. Något som känns angeläget i dessa tider av ökad användning och medvetenhet om kemikalier, säger konferensens ordförande Torbjörn Lundstedt, verksam i Uppsalaföretaget AcurePharma samt adjungerad professor vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet.

Representanter för media är välkomna att följa konferensen.

Tid och plats: 21-26 september, Uppsala Konsert & Kongress
Program: http://www.qsar2008.org/

Mer information:
Torbjörn Lundstedt, 070-395 56 01, e-post: torbjorn.lundstedt@acurepharma.com
Katrin Lundstedt-Enkel, 070-678 43 12, e-post: katrin.lundstedt-enkel@ebc.uu.se

Bifogade filer

PDF-dokument