Skip to main content

Ulf Landegren får Björkénska priset

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 16:18 CET

Ulf Landegren, professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet och SciLifeLab, får Björkénska priset 2011. Han får priset för sin framgångsrika och innovativa forskning inom molekylär medicin.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902. I år går priset till professor Ulf Landegren, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Han bedriver en mycket framgångsrik forskning som syftar till att utveckla nya redskap för molekylära analyser inom hela det biologiska området, inklusive humanmedicinen. Landegren är en stark företrädare för tesen att teknikutveckling är av central betydelse för nya genombrott inom medicinsk forskning. Han har gjort väsentliga bidrag till denna utveckling och flera av hans metoder används i stor skala i stora delar av världen. Han har bland annat utvecklat en innovativ och kraftfull DNA-baserad metod för att påvisa proteiner.  Denna metod har högre känslighet än andra likartade metoder och har dessutom potential att kunna användas för biologiska fenomen som inte kan studeras på något annat sätt, t ex för att följa när och var två molekyler binder till varandra. Metoden har visat lovande resultat för att kunna påvisa prostatacancer.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 28 januari 2012

Läs mer om Ulf Landegrens forskning och SciLifeLab.

Kontaktuppgifter: Ulf Landegren, mobil: 070-896 26 04, ulf.landegren@igp.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se