Skip to main content

Uppsala blir arena för toppmöten om hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:30 CET

Den medicinska och tekniska utvecklingen går snabbt. Den möjliggör bättre hälsa och längre liv, men skapar också nya ekonomiska utmaningar och etiska dilemman. Uppsala satsar nu på att etablera en mötesplats för kvalificerad dialog om dessa frågor: Uppsala Health Summit.

Initiativet till att arrangera toppmötet togs av nätverket Världsklass Uppsala, som tagit fram den förstudie som ligger till grund för beslutet att genomföra projektet. Projektet genomförs nu av nätverket Världsklass Uppsala tillsammans med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Landstinget i Uppsala län samt Uppsala kommun.  

Den 3-4 juni 2014 går det första mötet av stapeln. Då bjuder Uppsala in beslutsfattare och opinionsbildare, representanter för akademi och industri för att i förtroendefull dialog ta nästa steg mot bättre hälsa i en åldrande värld. Mötet är det första inom ramen för projektet Uppsala Health Summit.
- Uppsalas forskare, företag, myndigheter och vårdpersonal bidrar varje dag till att utveckla det medicinska kunnandet för en bättre hälsa. Genom dialog mellan forskare, företag, politiker och opinionsbildare kan vi öka förutsättningarna i samhället för att bättre använda den kunskap som finns i forskningsrön och produkter för en bättre hälsa, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit.
 
- Uppsala Health Summit ska präglas av dialog över gränser, både ämnesgränser, yrkesgränser och geografiska gränser. Det ska handla mer om att lyssna och pröva ståndpunkter än att övertyga andra. Vi måste förstå varandras utmaningar för att underlätta att kunskap omsätts i handling, säger Christer Svensson, regionchef för Nordea och ordförande för nätverket Världsklass Uppsala.

Vilken typ av forskning behövs? Vilka beslut krävs? Vilka produkter måste utvecklas? Hur kan vi hantera etiska dilemman vi ställs inför? Hur ska hälso- och sjukvård organiseras? Uppsala Health Summit ska bli platsen för denna dialog, och första tema blir åldrande och hälsa.

Andelen personer över 65 år ökar i stora delar av världen. Japan, Italien, Tyskland och Sverige hade 2012 den högsta försörjningskvoten i världen, med endast tre invånare i arbetsför ålder per person över 65 år. Andelen människor i världen över 60 år beräknas år 2050 vara 22 procent, mot 11 procent år 2000. Vi lever längre, och är friskare, men den demografiska utvecklingen innebär ändå ett ökat tryck på vård och omsorg med ökande kostnader som följd.

Uppsala Health Summit drivs som ett projekt inom Uppsala universitet med Madeleine Neil som projektledare.

Kontaktpersoner:
Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet, ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit, 070-425 01 75
Christer Svensson, regionchef Nordea och ordförande för nätverket Världsklass Uppsala, 070-345 25 42
Madeleine Neil, projektledare Uppsala universitet, 070-425 08 91

I styrgruppen ingår, utöver Anders Malmberg och Christer Svensson, även:
Johan Schnürer, vice-rektor SLU
Erik Weiman, Styrelseordförande Uppsala läns landsting
Eva Sterte, näringslivschef Uppsala kommun
Peter Ehrenheim, tidigare vd GE Healthcare

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se