Skip to main content

Uppsala universitet välkomnar höjda basanslag

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:53 CEST

Idag presenterades helheten i forskningspropositionen av regeringen. Det mesta av innehållet var känt sedan tidigare med bland annat stora satsningar på life science och en höjning av forskningsanslagen till universiteten.

Den största enskilda satsningen är en ökning av anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor. Anslagen beräknas öka med 600 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner kronor 2016. För Uppsala universitets del innebär detta ett tillskott till forskningen på 67 miljoner kronor 2014, en höjning med 4 procent jämfört med 2013.

-    Detta är bra med förstärkta basanslag och vår egen forskningsutvärdering KoF ger oss mycket goda förutsättningar att göra våra prioriteringar på bästa sätt, säger Eva Å, rektor vid Uppsala universitet.

En nyhet i forskningspropositionen är att den andel som fördelas utifrån kvalitetskriterier ökar från 10 till 20 procent. Idag är fördelningssystemet baserat på citeringar och mängd externa anslag. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram ett nytt utvärderingssystem baserat på peer review (utvärdering av det internationella forskarsamhället) där även forskningens nytta kan ingå som en faktor.

-    I grunden är vi positiva till peer review, som är forskarsamhällets sätt att bedöma kvalitet. Tidigare har vi varit skeptiska till ett nationellt system, men dagens system är också problematiskt och riskerar missgynna breda universitet, så vi får titta närmare på hur det är tänkt, säger Eva Åkesson.

-    Det svåra är att ge ett sådant system den precision, enhetlighet och kvalitet som krävs för att fungera som pålitligt underlag för resursfördelning. Men det viktigt att nu vara med och bidra konstruktivt till att det blir bra, säger prorektor Anders Malmberg.

Sedan tidigare är det känt att 200 miljoner går in i SciLifeLab Stockholm-Uppsala. Dessutom satsas cirka 400 miljoner till life science-områdena läkemedelsutveckling, kliniska studier, antibiotikaresistens, hälsa/åldrande och registerforskning. 200 + 50 miljoner går också till de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund, där många Uppsalaforskare är involverade.

-    Satsningen på SciLifeLab är mycket välkommen och vi är extra nöjda med de områden som pekats ut för extra satsningar ligger helt i linje med våra profilområden, säger Britt Skogseid, vicerektor för medicin och farmaci.

-    Vi välkomnar ökade basanslag, men det hade behövts en särskild satsning även på humaniora och samhällsvetenskap med tanke på de behov som finns inom den krympande forskarutbildningen, säger Margaretha Fahlgren, vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap.

-   Satsningen på viktig infrastruktur som t ex MAX IV är mycket positiv för Uppsala. Samtidigt är det glädjande att basanslagen för forskning nu börjar höjas efter en lång tid av urholkning, säger Ulf Danielsson, vicerektor för teknik och naturvetenskap , säger Ulf Danielsson

Uppsala universitets ledning har tidigare kommenterat innehåll i forskningspropositionen som presenterades första gången den 11/9.

KoF= Forskningsutvärderingen Kvalitet och Förnyelse


För mer information, kontakta rektor Eva Åkesson, mobil: 070-300 06 45, Anders Malmberg, mobil: 070-425 0175

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se