Skip to main content

Uppsala universitets forskningsetik uppmärksammas i rapport

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 08:43 CET

European Science Foundation, ESF, har gjort en undersökning av hur olika länders lärosäten arbetar förebyggande inom det forskningsetiska området och i en ny rapport presenteras Uppsala universitet som exempel på föredömligt arbete.

-    Det är verkligen glädjande att universitetet uppmärksammas inom detta viktiga område. God forskningssed är avgörande både för forskningens kvalitet och för allmänhetens förtroende för universitetets verksamhet, säger rektor Anders Hallberg.

Forskning kan leda till tekniska och medicinska landvinningar som påverkar människor och samhälle. Forskning involverar också människor och djur direkt genom valet av metod. Att reflektera över forskningsetiska frågor är därför ett viktigt område för forskarsamhället.

ESF konstaterar att intresset för ämnet varierar mellan länder och lyfter i sin rapport fram två lärosäten: Uppsala universitet och Sheffield Hallam, Storbritannien. De pekar på att Uppsala universitet gjort långt gående åtaganden för att förebygga forskningsfusk och stimulera god forskningssed. Det fakultetsövergripande Centrum för forsknings- och bioetik lyfts särskilt fram. Centret samordnar aktiviteter kring forskningsetik, bioetik och medicinsk rätt, bedriver forskning på området och arrangerar utbildningar för olika student- och forskargrupper.

Centrum för forsknings- och bioetik samarbetar också med Vetenskapsrådet kring webbplatsen för forskningsetiska riktlinjer, CODEX, vars redaktör Stefan Eriksson är docent i forskningsetik vid centret och ansvarig för flera av universitetets utbildningar i forskningsetik för doktorander.

-    Ett av universitetets formulerade mål för forskarutbildningen är att doktorerna självständigt ska kunna hantera forskningsetiska frågeställningar. Ämnet är obligatoriskt för alla doktorander inom medicin, farmaci, teknik- och naturvetenskap; Vi har även en kurs för samhällsvetare och utvecklar för närvarande en kurs för humaniora, där ju ämnet etik också hör hemma som vetenskap, säger han.

Läs bifogad rapport eller ladda ner på ESF:s hemsida.

Läs mer om Centrum för forsknings- och bioetik.

För mer information kontakta: Mats G. Hansson, professor i etik och föreståndare vid centrum för forsknings- och bioetik, tel: 018-471 61 97, mats.hansson@crb.uu.se eller Stefan Eriksson, ansvarig för etikkurserna vid teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap, tel: 018-471 61 98, eller stefan.eriksson@crb.uu.se eller Josepine Fernow, informatör, 018-471 62 22, eller josepine.fernow@crb.uu.se.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se