Skip to main content

Viktigt genombrott kan öppna dörren för terapeutiska vacciner

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:05 CET

Terapeutiska vacciner skulle kunna användas för att skapa både billiga och effektiva läkemedel mot sjukdomar som cancer och allergier. Ett problem i utvecklingen har tidigare varit bristen på adjuvans, substanser som ska göra vaccinet mer effektivt, men nu har ett viktigt genombrott gjorts på området. Studien, som letts av forskare vid Uppsala universitet, publiceras i decembernumret av tidskriften Vaccine.

Många av de behandlingsmetoder som idag utvecklas mot allergier, cancer och autoimmuna sjukdomar bygger på användandet av så kallade monoklonala antikroppar. Kostnaden för dessa proteinläkemedel är hög, mellan 100 000 och en miljon kronor per patient och år, och ofta krävs en lång behandling. Terapeutiska vacciner innehåller inga färdiga antikroppar, utan stimulerar vårt immunsystem att själv producera de terapeutiska antikropparna. De är betydligt billigare att framställa än de läkemedel som nu tas fram.

- Terapeutiska vacciner riktade mot samma målmolekyler i kroppen som de olika monoklonala antikropparna skulle kunna reducera behandlingskostnaden avsevärt, och dessutom sänka antalet besök på kliniken för patienterna, säger Lars Hellman, professor i molekylär och jämförande immunologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, som lett studien.

Ett av de största problemen när det gäller utvecklingen av terapeutiska vacciner har varit bristen på så kallade adjuvans, immunstimulerande substanser som tillsätts för att vaccinet ska få bättre effekt. Hittills har det endast funnits ett adjuvans som godkänts för användning på människor, och denna substans har visat sig ha ingen eller endast obetydlig effekt när målmolekylen är kroppsegen. För att få fram nya, mer potenta adjuvans har forskare från Uppsala universitet i samarbete med kolleger från Shemyakin-Ovchinnikov institutet i Moskva gjort omfattande analyser av olika potentiella kombinationer.

- Vi har gjort ett mycket betydelsefullt genombrott i och med att vi lyckats identifiera en substans som är biologiskt nedbrytbar, och som har betydligt högre aktivitet än de adjuvans som tidigare använts, berättar Lars Hellman.

- Dessa nya, mycket lovande data är ett viktigt steg i utvecklingen av mer kostnadseffektiva läkemedel mot några av våra stora folksjukdomar, säger han.

Läs artikeln i tidskriften Vaccine.

För mer information, kontakta Lars Hellman, 018-471 45 32, 070-220 80 47, e-post: lars.hellman@icm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.

Bifogade filer

PDF-dokument