Skip to main content

Viktigt steg mot att förstå proteinsyntesen

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 14:25 CEST

Proteinsyntes är den universella mekanism som översätter genetisk kod till cellulärt funktionsdugliga proteiner. Andrey Zavialov har under sitt avhandingsarbete närstuderat proteinsyntensen, vilket lett till flera viktiga framsteg i förståelsen av denna process.

Andrey Zavialov
The Protein Traffic on the Ribosome
ISBN: 91-554-6043-7
Abstract

Proteinsyntes är den universella mekanism som översätter genetisk kod till cellulärt funktionsdugliga proteiner. Denna process utförs av ribosomen, ett stort RNA-proteinkomplex vars struktur är konserverad hos alla levande varelser. Andrey Zavialov har utvecklat ett in vitro-system för proteinsyntes vilket innebär att vi kan fixera ribosomen under olika faser av proteinsyntesen och därefter rena och analysera de högaktiva komplexen med hjälp av biokemiska och kryoelektronmikroskopiska metoder. Denna potenta kombination av strukturell och funktionell analys av ribosomkomplex har lett till ett flertal viktiga framsteg såsom upptäckten av den detaljerade mekanism som styr translationstermineringen hos eubakterier, utrönandet av peptidyl-tRNAs avgörande roll vid reglerandet av translationsfaktorernas GTPas-aktivitet via dess ribosomalsubenhetskontroll, och påvisandet av den molekylära mekanismen för korrekt ribosomal aminoacyl-tRNAselektion.

Det slutgiltiga målet är att till fullo förstå och åskådliggöra proteinsyntesens alla delar, från dess början (initiering) till dess slut (ribosomsubenheternas återvinning). Vi hoppas att vi efter dessa studier kommer att kunna visa hela skeendet när ribosomen producerar en peptid. En fullständig förståelse av proteinsyntesens bakomliggande mekanismer på molekylar nivå kommer att effektivisera sådana moderna tekniker som ribosomstrukturbaserad läkemedelsutveckling och användandet av articifiella eller modifierade aminosyror i polypeptidkedjor och ribosomalt mRNA och dessutom leda till utveckling av nya biotekniska och medicinska tillämpningar.

För mer information (engelska): Andrey.Zavialov@icm.uu.se eller 018-471 46 52

Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4569

Anneli Waara