Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 13 träffar

Analys av statsvetare visar på möjligheter till lyckad integration i politiken

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 11:00 CEST

Vad kan studier av den politiska integrationen av utrikes födda efter 90-talets flyktingvåg säga om dagens situation och förutsättningarna för lyckad integration i Sverige? En analys av statsvetare vid Uppsala universitet och Linnéuniversitetet, byggd på flera artiklar, tyder på att utrikes födda med tiden kommer ikapp och blir lika politiskt kunniga och toleranta som inrikes födda.

​Katastrofer befäster och ruckar hierarkier

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 11:25 CEST

Katastrofsituationer kan rucka på den sociala ordningen och ge människor möjlighet att använda sin kreativitet. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet, där forskaren har studerat vad som hände när orkanen Sandy drabbade New York 2012. Hur samarbetade olika grupper under själva katastrofen, och vad hände när det akuta skeendet övergick i ett långsiktigt politiskt återuppbyggnadsarbete?

Stormen Gudrun fällde S-regeringen

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 06:17 CEST

Att Socialdemokraterna förlorade riksdagsvalet 2006 berodde till stor del på S-regeringens krishantering av stormen Gudrun 2005. Till viss del bidrog även regeringens hanterande av tsunamikatastrofen 2004. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Förnyat klarspråk krävs för begripliga EU-texter

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2014 10:02 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitet har språkvetaren Saga Bendegard studerat varför EU-texter anses mer svårlästa än motsvarande svenska texter. Resultaten visar att det behövs ny forskning och tolkning av vad som gör en text begriplig för olika människor i olika situationer.