Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tarja Halonen årets Dag Hammarskjöldföreläsare

Kvinnors deltagande i en hållbar värld är temat när Tarja Halonen, Finlands president 2000-2012, håller årets Dag Hammarskjöldföreläsning i universitetsaulan den 6 maj.

I sin föreläsning tar Tarja Halonen sin utgångspunkt i kvinnans roll i en hållbar värld och vid ett tal inför FN:s generalförsamling 2009 sa hon att ”Om vi verkligen vill övervinna klimatförändringen och undvika en global livsmedelskris behöver vi uppmärksamma kvinnornas roll, särskilt i de minst utvecklade länderna”

Halonen är känd för sitt engagemang för fattigdomsbekämpning, och arbete för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Hon har flera internationella uppdrag inom bland annat FN och Internationella arbetsorganisationen ILO. Hon var vice ordförande i The high level panel för global hållbarhet och är för närvarande vice ordförande för The high level task force för den internationella konferensen Befolkning och utveckling

Innan hon valdes till president var Tarja Halonen parlamentsledamot i 21 år. Under sin politiska karriär innehade hon flera ministerposter; utrikesminister, justitieminister och socialminister. Tidigt under sin karriär arbetade hon fackligt, bland annat centralt som jurist mellan 1970 och 1979.

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Syftet är att i Dag Hammarskjölds anda betona och befästa värdet av internationellt samarbete och solidaritet och att inspirera dem som arbetar inom dessa områden såväl som nya intresserade grupper, särskilt yngre generationer. Det är ett samarrangemang mellan Dag Hammarskjöldfonden och Uppsala universitet.

Föreläsningen, som är öppen för allmänheten, följs av en frågestund samt ett framförande av Allmänna Sången.

Tid och Plats: Universitetsaulan, 6 maj, kl. 16.30.

Tarja Halonen kommer även att medverka vid en kransläggningsceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på gamla kyrkogården i Uppsala.

Läs mer på Dag Hammarskjöldfondens webbplats där också en filmad version av föreläsningen kommer att läggas ut i efterhand.

För mer information, kontakta koordinator Mattias Lasson vid Dag Hammarskjöldfonden, tel: 018-410 10 06, 076-541 10 06, mattias.lasson@dhf.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum