Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 32 träffar

Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier av ekologisk anpassning

Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier av ekologisk anpassning

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 07:06 CEST

En central fråga för hur nya arter och biologisk mångfald uppstår är hur olika arter anpassar sig genetiskt till olika livsbetingelser. I en ny studie, där DNA från 19 populationer av sill och strömming undersökts, visas att hundratals gener ligger bakom strömmingens anpassning till det bräckta vattnet i Östersjön, samt hur tidpunkten för leken regleras. Studien publiceras idag i eLife.

Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar

Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 20:00 CEST

En av de allra mest intressanta aspekterna av Darwinfinkarnas evolution är hur olika arter utvecklat olika sorters näbbar för att kunna utnyttja olika födoresurser på Galápagos. En grupp forskare från Uppsala universitet, SLU och Princeton University har nu identifierat en specifik gen som förklarar skillnader i näbbens storlek hos Darwinfinkar. Studien publiceras i Science.

Fågelgenom innehåller “fossil” av parasiter som nu angriper människor

Fågelgenom innehåller “fossil” av parasiter som nu angriper människor

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 11:00 CEST

Under sällsynta omständigheter kan DNA hoppa från en art till en annan. Om DNA från en parasit hoppar till dess värd kan detta lämna spår som kan hittas miljontals år senare som en sorts “DNA-fossil”. En forskargrupp ledd från Uppsala universitet har nu upptäckt en ny typ av så kallade transposoner som kan hittas i genomet hos vissa fågelarter och rundmaskar.

Evolutionens selektionstryck beräknat för första gången

Evolutionens selektionstryck beräknat för första gången

Pressmeddelanden   •   2016-03-10 20:00 CET

​Det räcker med så lite som en hundradels procent sämre “fitness” för att en bakterie ska förlora konkurrensen under evolutionen. För första gången har forskare lyckats beräkna selektionstrycket och resultaten publiceras idag i den ansedda tidskriften PLoS Genetics.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.