Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 34 träffar

Media-no-image

Ytterligare gen upptäckt som påverkar risk för ALS-liknande sjukdom hos hundar

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 21:02 CEST

Degenerativ myelopati är en neurodegenerativ sjukdom hos hundar som liknar ALS hos människa. Forskare vid Uppsala universitet , SciLifeLab och Broad Institute of MIT and Harvard har i samarbete med forskare vid University of Missouri identifierat en gen som påverkar risken att utveckla sjukdomen för rasen Pembroke Welsh Corgi. Studien publiceras i PNAS denna vecka.

Parningsbeteenden mellan individer av samma kön kan leda till genetiska fördelar

Parningsbeteenden mellan individer av samma kön kan leda till genetiska fördelar

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 02:00 CEST

Hos många djur är parningsbeteenden mellan individer av samma kön vanligt förekommande. Dessa företeelser utgör en gåta för evolutionsbiologer eftersom de inte för med sig samma uppenbara fördelar som parningsbeteenden mellan honor och hanar. En färsk studie från forskare vid Uppsala universitet kan ge en del av svaret på frågan om varför ”samkönade” parningsbeteenden är så vanliga i djurriket.

Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier av ekologisk anpassning

Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier av ekologisk anpassning

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 07:06 CEST

En central fråga för hur nya arter och biologisk mångfald uppstår är hur olika arter anpassar sig genetiskt till olika livsbetingelser. I en ny studie, där DNA från 19 populationer av sill och strömming undersökts, visas att hundratals gener ligger bakom strömmingens anpassning till det bräckta vattnet i Östersjön, samt hur tidpunkten för leken regleras. Studien publiceras idag i eLife.

Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar

Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 20:00 CEST

En av de allra mest intressanta aspekterna av Darwinfinkarnas evolution är hur olika arter utvecklat olika sorters näbbar för att kunna utnyttja olika födoresurser på Galápagos. En grupp forskare från Uppsala universitet, SLU och Princeton University har nu identifierat en specifik gen som förklarar skillnader i näbbens storlek hos Darwinfinkar. Studien publiceras i Science.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.