Pressmeddelanden Visa alla 22 träffar

Media-no-image

Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 18:00 CEST

​Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Media-no-image

​ Ny gen som orsakar sen fosterdöd har identifierats

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 00:01 CET

Forskare vid SciLifeLab, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala har identifierat en ny gen som kan orsaka fosterdöd sent i graviditeten. Resultaten kan användas för att hjälpa familjer att få en diagnos för ett barn som dött samt för fosterdiagnostik i aktuella familjer. Studien publiceras idag i tidskriften Journal of Medical Genetics.

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 20:00 CET

I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män.

Media-no-image

Ny genetisk forskning avslöjar hur vildkaninen blev tam

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 20:00 CEST

Vår kunskap om vilka genetiska förändringar som krävts för att omvandla en vild art till ett husdjur är fortfarande begränsad. En internationell forskargrupp kan nu visa att när det gäller kaniner har de viktigaste förändringarna skett i gener som påverkar hjärnans och nervsystemets utveckling. Studien publiceras idag i Science och svarar på många viktiga frågor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.