Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny antibiotikaklass effektiv mot multiresistenta bakterier

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt en ny klass av antibiotika som är verksamt mot multiresistenta bakterier. De har också visat att den nya antibiotikaklassen botar blodinfektioner hos möss. Resultaten beskrivs i en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS. De offentligt finansierade initiativen ENABLE och ENABLE-2 var avgörande för upptäckten och utvecklingen.

Peer review/Experimental study/Animals

Antibiotika är grunden för modern medicin och har under det senaste århundradet dramatiskt förbättrat livet för människor runt om i världen. Nuförtiden tenderar vi att ta antibiotika för givet och förlitar oss på dem för att behandla eller förebygga bakteriella infektioner, inklusive till exempel för att minska risken för infektioner vid cancerterapi, vid kirurgiska ingrepp och transplantationer, och hos för tidigt födda barn och deras mödrar. Men den globala ökningen av antibiotikaresistens hotar deras effektivitet i allt högre grad. För att säkerställa tillgången till effektiva antibiotika i framtiden är det nödvändigt att utvecka nya läkemedel som det inte redan existerar resistens mot.

Den klass av antibiotikaföreningar som forskarna beskriver riktar sig mot proteinet LpxH som används av Gram-negativa bakterier för att syntetisera sitt yttersta skyddslager, kallad lipopolysackarid. Inte alla bakterier producerar detta lager, men de som gör det har identifierats av Världshälsoorganisationen (WHO), som de mest kritiska organismerna att utveckla nya behandlingar för, inklusive Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae som redan har utvecklat resistens mot tillgängliga antibiotika.

Forskarna kunde visa att denna nya antibiotikaklass är mycket aktiv mot multiresistenta bakterier och kunde behandla blodinfektioner i en musmodell, vilket visar potentialen hos denna klass. Eftersom denna föreningsklass är helt ny och proteinet LpxH ännu inte har utnyttjats som ett mål för antibiotika finns det ingen redan existerande resistens mot denna klass av föreningar. Detta är i motsats till de många "me-too-antibiotika” från redan befintliga antibiotikaklasser som för närvarande är under klinisk utveckling.

Även om de nya resultaten är mycket lovande kommer det att krävas en hel del ytterligare arbete innan föreningar av denna klass kommer att vara redo för kliniska prövningar.


Om ENABLE
I ENABLE samarbetade över 50 europeiska partners från akademi och industri i ett 7-årigt projekt, lett av GlaxoSmithKline och Uppsala universitet, för att utveckla nya antibiotika mot viktiga Gramnegativa bakterier som t.ex. E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa och A. baumannii. Projektet finansierades av Innovative Medicines Initiative (IMI). Forskningen som ledde fram till dessa resultat har fått finansiering från Innovative Medicines Initiative enligt bidragsavtal nr 115583, vars resurser består av ekonomiskt bidrag från Europeiska unionens sjunde ramprogram (FP7/2007-2013) och EFPIA-företag in-kind. ENABLE-projektet stöds också ekonomiskt av bidrag från akademiska och små och medelstora partners.
För mer information om IMI, besök initiativets webbplats.


Om ENABLE-2

ENABLE-2 har byggt en plattform för identifiering av nya antibiotika baserad på lärdomarna från IMI-projektet ENABLE med fokus på de tidiga faserna i antibiotikautvecklingen. ENABLE-2 stöds av Vetenskapsrådet, det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
För mer information om ENABLE-2, besök projektets webbplats.


Referens: Antibiotic class with potent in vivo activity targeting lipopolysaccharide synthesis in Gram-negative bacteria, Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A., DOI: 10.1073/pnas.2317274121/

För mer information vänligen kontakta:

Dr Douglas L. Huseby, Inst. Medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet. E-post: douglas.huseby@imbim.uu.se Tel: 072-5710697
eller
Prof. Anders Karlén, Institutionen för läkemedelskemi, läkemedelsdesign och upptäckt, Uppsala universitet. E-post: anders.karlen@ilk.uu.se Tel: 070-1679177
eller
Prof. Diarmaid Hughes, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet. E-post: diarmaid.hughes@imbim.uu.se Tel: 073-6749343

Ämnen

Kategorier

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum