Skip to content
Stifterne af Blue World Technologies, fra venstre: Mads Bang - CTO, Mads Friis Jensen - CCO, Anders Korsgaard - CEO
Stifterne af Blue World Technologies, fra venstre: Mads Bang - CTO, Mads Friis Jensen - CCO, Anders Korsgaard - CEO

Press release -

Brændselsceller: Ny spiller på markedet

Blue World Technologies vil være synonym med fremtidens bæredygtige bilisme ved at skabe brændselsceller på den simple måde. Forbuddet mod diesel- og benzinbiler er lige omkring hjørnet, men hvordan kan vi supplere batteri-elektriske biler og samtidig fastholde alle fordelene ved en flydende energibærer, der også er fossilfri og ren?

Blue World Technologies er blevet stiftet med det formål at udvikle og producere methanol brændselsceller til biler og andre køretøjer. Methanol brændselsceller har ingen skadelig udledning og bruger et simpelt, flydende og vedvarende brændstof. Blue World Technologies har hovedkvarter i Aalborg, med et globalt udsyn mod markeder og regioner, der har store energimæssige forandringer i sigte.

Det logiske brændstof

Fokuseringen på methanol som brændstof er ren logik; det er rent, billigt og simpelt at lagre. Methanol lavet fra vedvarende kilder har en meget lav well-to-wheel CO2-udledning og kan sikre global handel med brændstof på tværs af kontinenter. Med en overlegen energitæthed kan methanol sikre en rækkevidde på over 1.000 km og en genopfyldning tid på under 3 minutter uden kompromis. 

“Blue World Technologies vil fokusere på at pensionere forbrændingsmotoren ved at levere et bæredygtigt alternativ” siger Mads Friis Jensen, CCO i Blue World Technologies.

Avanceret produktion og signifikante teknologiske fremskridt vil gøre teknologien konkurrencedygtig med forbrændingsmotoren i både indkøb, drift og vedligehold. Ved at introducere 4. generations teknologi af et allerede bevist koncept, vil dette bliver taget til et fuld kommercielt niveau af Blue World Technologies. Produktet er baseret på højtemperatur PEM-teknologi med integreret methanol reformer, et teknologiområde hvor Danmark på globalt plan ligger helt i front.

Stærkt Lederskab

Virksomheden er stiftet af ledende personer i industrien, med årtiers erfaring og en stærk historik inden for området. Selvom virksomheden er nystiftet, er udgangspunktet flere hundrede mandeårs erfaring. Kombineret med et skarpt fokus og strategi er målet at bringe produkter på markedet allerede inden for et par år. 

“Det er åbenlyst at forbrænding og fossile brændsler er på vej ud, og vi skal bringe noget bæredygtigt i det sted” siger Anders Korsgaard, CEO i Blue World Technologies.

Aalborg, den optimale placering

Aalborg har gennem mange år vist lederskab inden for teknologi og samarbejde på tværs af industri, universitetet og kommunen. Dette har gjort kommunen stærk inden for både brændselscelleteknologi og alternative brændstoffer.

Blue World Technologies har til huse på Aalborgs østhavn, hvor der er fleksibilitet og plads til vækst, og der pågår i samarbejde med Aalborg Havn et større byggeprojekt, der skal huse produktionen af kernematerialer og komponenter.

Med stærke partnere og investorer i ryggen er vi fokuseret på at skabe forandring og vækst, både globalt og i nærområdet. Det forventes at Blue World Technologies bliver en betydelig arbejdsplads inden for få år. 

Tags


Blue World Technologies er en ledende udvikler og producent af methanol-brændselscellekomponenter og -systemer som et reelt grønt alternativ til forbrændingsmotoren. Blue World Technologies er baseret på omfattende erfaring fra brændselscellebranchen.

Det eksklusive brændstof til Blue World Technologies’ brændselscellesystemer er methanol. Et vedvarende, flydende brændstof, der enkelt og omkostningseffektivt kan opbevares i årevis og transporteres rundt om i verden, i modsætning til andre alternativer.

Blue World Technologies fokuserer på højtemperatur PEM-teknologien kombineret med methanol-reformering. En kombination, der sikrer et simpelt systemdesign med høj konverteringseffektivitet og er i overensstemmelse med kravene til automotive design. Slutproduktet er et køretøj med mange fordele; lang rækkevidde, hurtig tankning, ingen skadelige emissioner og lave brændstofomkostninger.

Blue World Technologies’ hovedkontor ligger i Aalborg, Danmark, en højborg for højt kvalificerede medarbejdere inden for det teknologisk område, samt rummer en kompetent arbejdsstyrke inden for specialiseret komponentfremstilling. Ydermere planlægger Blue World Technologies at have udviklings- og produktionsaktiviteter i kernemarkeder for at optimere logistikken og sikre nærhed til kunderne.

Blue World Technologies er grundlagt af Mads Bang, Anders Korsgaard og Mads Friis Jensen - alle ledende eksperter fra brændselscelleindustrien med mange års erfaring. Virksomheden har netop lukket den første investeringsrunde med stor succes.

Press contacts

Anne Kvist

Anne Kvist

Press contact Head of PR and Communication +45 31 60 16 71

Related content

Related stories

Methanol fuel cell systems - a real green alternative

ENGLISH:
About Blue World Technologies

Blue World Technologies is an ambitious and visionary developer and manufacturer of HT-PEM fuel cell components and systems for stationary and APU applications and the automotive and heavy-duty transportation sectors around the world. The fuel cells act as a green alternative to combustion engines and diesel generators. As a part of the Power-to-X eco-system the methanol fuel cell technology contributes to solving parts of the green transition that cannot be solved by direct electrification and battery technology alone.

Blue World Technologies’ fuel cells run primarily on methanol – a renewable liquid fuel that simply and cost-effectively can be stored for years and transported around the world while reusing existing infrastructure.

Blue World Technologies is founded on extensive experience from the fuel cell industry and aims towards commercialising the technology through large-scale production. The company is focused on the High-Temperature PEM technology combined with methanol-reforming. The combination ensures a simple system design with high conversion efficiency and significant benefits including CO2 reduction, fuel cost savings, and zero harmful emissions.

Read more about Blue World Technologies on our website www.blue.world or visit us on social media.


DANISH:
Om Blue World Technologies

Blue World Technologies er en ambitiøs og visionær udvikler og producent af HT-PEM brændselscellekomponenter og -systemer, for stationære generatorer og hjælpegeneratorer samt industrier inden for personbiler og tung transport rundt om i verden. Brændselscelleteknologien er et grønt alternativ til forbrændingsmotoren og dieselgeneratoren. Som en del af Power-to-X økosystemet, bidrager methanol brændselscelleteknologien til at løse nogle af de udfordringer i den grønne omstilling, som direkte elektrificering og batterier ikke kan løse alene.

Blue World Technologies’ brændselsceller kører primært på methanol – et flydende brændstof, der simpelt og rentabelt kan lagres i flere år samt transporteres rundt i verden ved hjælp af den eksisterende infrastruktur.

Blue World Technologies er grundlagt på stor erfaring fra brændselscelleindustrien og med en målsætning om at kommercialisere teknologien gennem storskala produktion. Virksomheden fokuserer på højtemperatur PEM-teknologi kombineret med methanol reformering. Denne kombination sikrer et simpelt systemdesign med høj konverteringseffektivitet og betydningsfulde fordele som CO2-reduktion, brændstofbesparelser og ingen udledning af skadelige emissioner.

Læs mere om Blue World Technologies på vores hjemmeside www.blue.world eller besøg os på sociale medier.

CHINESE:
关于蓝界科技(Blue World Technologies)

蓝界科技是一家有雄心和远见的高温质子交换膜燃料电池组件及系统研发商和制造商。其产品可应用于全球固定电源、APU、汽车和重型交通运输等场景。其燃料电池将成为内燃机和柴油发电机的绿色替代品。作为Power-to-X生态系统的一环,其甲醇燃料电池技术将为无法实现直接电气化或无法应用电池技术等领域的绿色转换提供解决方案。

蓝界科技的燃料电池的以甲醇燃料为主。甲醇是一种可再生、可使用现有基础设施便捷便宜实现长时间存储和全球运输的液态燃料。

蓝界科技由拥有丰富的燃料电池行业经验的团队创立,公司的目标在于通过大规模生产实现甲醇燃料电池技术的商业化。蓝界科技致力于高温质子交换膜与甲醇重整相结合的技术,其产品设计简洁,能量转换效率高,拥有碳排量低、燃料成本低、有害物零排放等显著优点。

欢迎访问我们的主页 www.blue.world 或社交媒体 social media了解更多资讯。

GERMAN:
Über Blue World Technologies

Blue World Technologies ist ein ehrgeiziger und visionärer Entwickler und Hersteller von Hochtemperatur-PEM Brennstoffzellen-Komponenten und Systemen für stationäre und APU-Anwendungen und für den Automobil- und Schwerlasttransportsektor auf der ganzen Welt. Die Brennstoffzellen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Verbrennungsmotoren und Dieselgeneratoren. Als Teil des Power-to-X-Ökosystems unterstützt die Methanol-Brennstoffzellentechnologie denjenigen Teil des ökologischen Umbaus, der nicht allein durch direkte Elektrifizierung und Batterietechnologie bewältigt werden kann.

Blue World Technologies verwendet als Energieträger für seine Brennstoffzellensysteme primär Methanol – ein erneuerbarer flüssiger Kraftstoff, der unter Verwendung der vorhandenen Infrastruktur einfach und kostengünstig jahrelang gelagert und um die Welt transportiert werden kann.

Blue World Technologies kann auf umfangreiche Erfahrungen aus der Brennstoffzellenindustrie zurückgreifen und hat sich zum Ziel gesetzt, der Technologie durch Massenproduktion zum Durchbruch zu verhelfen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzelle in Kombination mit Methanol-Reforming. Diese Kombination gewährleistet ein einfaches Systemdesign mit hoher Umwandlungseffizienz und erheblichen Vorteilen wie CO2-Reduzierung, Kraftstoffkosteneinsparungen und null schädlichen Emissionen.

Lesen Sie mehr über Blue World Technologies auf unserer Website www.blue.world oder besuchen Sie uns in den sozialen Medien.

Blue World Technologies
Lavavej 16
9220 Aalborg Øst
Denmark