Skip to content
Kaspar Larsen, CCO & Director for Commercial Risk Solutions og Søren Husted, COO & Director for Retirement & Health Solution i Danmark.
Kaspar Larsen, CCO & Director for Commercial Risk Solutions og Søren Husted, COO & Director for Retirement & Health Solution i Danmark.

News -

Aon styrker sit fokus på bredere og dybere rådgivning

Der er stigende efterspørgsel på helhedsorienteret rådgivning hos Aon. Det handler om data, produkt- og løsningsekspertise samt brancheindsigt. Derfor justerer Aon sin organisation og udnævner Kaspar Larsen til CCO & Director for Commercial Risk Solutions, mens Søren Husted bliver COO & Director for Retirement & Health Solution i Danmark.

Markedet ændrer karakter, og kendte og nye risici bevæger sig på tværs af de tidligere produkt- og løsningsopdelinger. Vi ser en stigende efterspørgsel fra vores kunder for mere rådgivning og for samlede løsninger.

”Vi har hidtil drevet vores forretning mere eller mindre produktopdelt, hvor vores forretningsenheder har haft fokus på henholdsvis risk management og skadesforsikringsrådgivning og pensions- og sundhedsrådgivning. Vi vil fortsætte med de eksisterende forretningsenheder, da fagligheden er afgørende for den rette rådgivning, men supplerer strukturen med en ny tværgående dimension og øget brug af data, for på den måde, at sikre fokus på helhedsorienterede rådgivningsydelser, ” udtaler Allan Karlsen, CEO i Aon Denmark og co-CEO Nordic Region

”På tværs af Aon vurderer vi, at vores Aon United tilgang til markedet, med en kombination af en stærk lokal tilstedeværelse, global ekspertise og rækkevidde indenfor de forskellige ydelser og løsninger samt dyb brancheindsigt, er det optimale set-up til at rådgive og servicere vores kunder med målrettede og samlede løsninger”, siger Allan endvidere.

Den nye organisationsstruktur betyder, at Kaspar, ud over ansvaret for Risk Management og skadeforsikringsområdet, også vil drive den kommercielle udvikling på tværs af forretningsenhederne, så vi sikrer helhedsorienteret rådgivning. Søren vil udover ansvaret for pensions- og sundhedsområdet få ansvar for den operationelle agenda med fokus på automatisering og digitalisering, så rådgivningsydelserne kan leveres til kunderne på tværs af forretningsenhederne.

Nye løsninger til kundernes fordel
Aon forventer en markedsudvikling i den kommende periode med øget volatilitet, der for mange virksomheder også betyder prisstigninger og vilkårsændringer på deres forsikrings- og pensionsprogrammer. Det sker samtidig med, at virksomhedsledere skal forholde sig til nye og mindre kendte risici, f.eks. cyber angreb.

Af de top-10 risici virksomhedernes Risk Managers har identificeret i Aon’s årlige Risk Management Survey, er det kun fem af disse risici, virksomhederne kan forsikre sig helt eller delvist imod. Derfor bliver god og helhedsorienteret rådgivning og proaktivt scenarie- og håndteringsplanlægning endnu mere nødvendigt. Det skal Aons tværgående rådgivningsmodel sikre.

I Danmark tilbyder Aon også rådgivning indenfor skræddersyede løsninger til foreninger og organisationer, Reward & Advisory Solutions, Assessment Solutions, Global Benefit Solutions samt Aon Reinsurance Solutions.

Kaspar og Søren indtræder i forbindelse med udnævnelserne også i flere regionale og internationale ledelsesfora med fokus på best practice sharing og fælles udvikling af nye produkter og løsninger til kundernes fordel.

”Gennem de seneste år, har vi oplevet en stor tilgang af nye kunder samt styrket en i forvejen høj kunde- og medarbejdertilfredshed. Det er vores klare forventning, at de nye tiltag vil sætte yderligere fart i den positive udvikling, som Aon Danmark og Aon i den Nordiske region har gennemgået”, udtaler Allan Karlsen.

Subjects

Tags

Press contacts

Jacob Schlundt

Jacob Schlundt

Press contact Head of Marketing & Communications Aon Denmark A/S +45 51976225

A leading global professional services firm providing a broad range of risk, retirement and health solutions.

Aon is in the Business of Better Decisions
Our world is changing. Uncertainty has become the new constant in a world that is increasingly volatile and where new business models are rising and falling at an ever-increasing speed. With this change comes a pressing need for businesses to make important decisions more often. Some will be easy, others difficult. There’ll be some that may seem small, but all have the potential to have a profound impact.

At Aon, we partner with our clients to help shape business decisions for the better.

Aon Nordic
Strandgade 4C
1401 Copenhagen
Denmark
Visit our other newsrooms