Skip to content
Nyt pensionsfradrag skal gøre det attraktivt at spare op til pension

News -

Nyt pensionsfradrag skal gøre det attraktivt at spare op til pension

I starten af måneden indgik regeringen en politisk aftale med Dansk Folkeparti. Aftalen er en del af den pensionsreform, som partierne i efteråret sidste år blev enige om skulle gennemføres. Det primære formål med aftalen er at gøre op med det såkaldte samspilsproblem, som – på grund af modregning i offentlige ydelser – gør det mindre attraktivt at spare op til pension.

Aftalepartierne er derfor blevet enige om at indføre et fradrag for pensionsindbetalinger på op til 70.000 kr. om året. Fradraget udgør 12% for personer, der har mere end 15 år til folkepensionsalderen, mens fradraget for restgruppen udgør 32%. Forskellen i fradragssatserne hænger sammen med, at samspilsproblemet er størst for personer, der er tættere på folkepensionsalderen.

Det nye fradrag er et ligningsmæssigt fradrag og fradrages derfor i kommune- og kirkeskatten. I en gennemsnitskommune betyder det en årlig gevinst (skatteværdi) på op til 2.200 for personer med den lave fradragssats og op til 5.800 kr. for personer med den høje fradragssats.

Aftalepartierne kunne også berette om et ændret beskæftigelsesfradrag, der skal medvirke til at gøre det mere attraktivt at spare op til pension. De nye regler indfases gradvis og er fuldt indfaset i 2020.

Kilde: Finansministeriet (2018), Faktaark – Indførelse af et Pensionsfradrag

Subjects

Categories

Press contacts

Jacob Schlundt

Jacob Schlundt

Press contact Head of Marketing & Communications Aon Denmark A/S +45 51976225

A leading global professional services firm providing a broad range of risk, retirement and health solutions.

Aon is in the Business of Better Decisions
Our world is changing. Uncertainty has become the new constant in a world that is increasingly volatile and where new business models are rising and falling at an ever-increasing speed. With this change comes a pressing need for businesses to make important decisions more often. Some will be easy, others difficult. There’ll be some that may seem small, but all have the potential to have a profound impact.

At Aon, we partner with our clients to help shape business decisions for the better.

Aon Nordic
Strandgade 4C
1401 Copenhagen
Denmark
Visit our other newsrooms