Gå til indhold
Som den første bilproducent tildeles Audi ”Chain of Custody”-certifikat fra Aluminium Stewardship Initiative

Pressemeddelelse -

Som den første bilproducent tildeles Audi ”Chain of Custody”-certifikat fra Aluminium Stewardship Initiative

  • Blåstempling af bæredygtig bearbejdning af aluminium i hele materialekæden – fra materialeudvinding til genbrug af skrot
  • Fabrikkerne i Ingolstadt og Neckarsulm er certificeret, og flere fabrikker skal certificeres i 2021
  • ”Ressourceeffektivitet er nøglen til en fremtidssikret industri”, udtaler Dirk Große-Loheide, indkøbsdirektør hos Audi

Som den første bilproducent er Audi blevet tildelt ”Chain of Custody”-certifikatet fra Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Certificeringen dokumenterer, at Audi overholder ASI-standarden for bæredygtigt fremstillet aluminium, og at det certificerede materiale også kan indgå i et lukket aluminium-kredsløb med Audis leverandører. Det af ASI certificerede bæredygtighedsniveau overholdes således ikke kun for komponenter, men også fuldt ud i de arbejdsprocesser i kredsløbet, der udføres på Audis presseværker.

Aluminium Stewardship Initiative tager hensyn til virksomhedsetiske, økologiske og sociale aspekter i hele aluminiumsværdikæden med henblik på at opnå løbende forbedringer. Der er fokus på en effektiv og sparsom brug af materialet for at spare på de værdifulde ressourcer og begrænse behovet for udvinding af aluminium. Desuden skal de miljøpåvirkninger, der opstår i forbindelse med råstofudvindingen og den videre forarbejdning af materialet, reduceres. ASI har desuden fokus på de mennesker, der er involveret i aluminiumsleverandørkæden. Medlemmerne overvåger blandet andet overholdelsen af menneskerettighederne i værdikæden og udarbejder fælles løsninger og tiltag, der skal sikre overholdelse af disse rettigheder. Eksempelvis er repræsentanter for oprindelige folkeslag, der lever i nærheden af minerne, en fast bestanddel af ASI-organisationsstrukturen. Og kommunikationen med virksomhedsrepræsentanter spiller også en vigtig rolle.

Aluminiumsleverandørkæden omfatter flere underleverandørtrin. Og tilsvarende komplekse er de processer, der skal implementere ASI-standarderne på alle niveauer og overvåge overholdelsen af disse. Dirk Groß-Loheide, som er indkøbs- og IT-direktør hos AUDI AG, uddyber: ”Vi bærer ansvaret for alle de mennesker, der er en del af vores leverandørkæde. Vi skylder de fremtidige generationer at omgås naturressourcerne på en respektfuld måde. Medlemskabet af Aluminium Stewardship Initiative hjælper os i meget høj grad med at leve op til det ansvar. Ressourceeffektivitet er nøglen til en fremtidssikret industri.”

Betydningen af aluminium for Audi

Audi har siden 1990 brugt aluminium som primært materiale til karrosseri og undervogn. I forbindelse med det lukkede aluminium-kredsløb bidrager virksomheden til den mest effektive anvendelse af det energiintensive materiale aluminium. De sorterede rester fra presseværkerne leveres tilbage til leverandørerne. De kan bruge de førsteklasses restmaterialer til produktionen af nye aluminiumsplader og har derfor mindre behov for primær aluminium. Chain of Custody-certifikatet fra ASI bekræfter, at Audis presseværker bearbejder, videregiver og sorterer det certificerede materiale korrekt, og dermed gælder certificeringen også for det overskydende materiale. Det lukkede aluminium-kredsløb startede i 2017 på fabrikken i Neckarsulm, og i 2020 fulgte presseværket i Ingolstadt. Fra 2021 vil Audi fabrikken i Győr også anvende processen. Alene i 2019 blev der med disse tiltag balancemæssigt undgået 150.000 t CO2-emissioner.

Audi og Aluminium Stewardship Initiative: Samarbejde siden 2013

Audi har helt tilbage fra 2013 været engageret i Aluminium Stewardship Initiative, som på nuværende tidspunkt tæller 143 medlemmer fra aluminiumsindustrien. Interessenternes fælles målsætning er at gøre aluminiumsproduktionen så bæredygtig som muligt og skabe større gennemsigtighed i alumiumsindustrien. I 2018 blev Audi som den første bilproducent på verdensplan tildelt ”Performance Standard”-certifikatet af ASI. Dermed attesterede ASI, at Audi producerer og monterer aluminiumskomponenterne til batterihuset i Audi e-tron bæredygtigt i overensstemmelse med ASI-kravene. I den forbindelse udførte uafhængige eksperter audits på fabrikkerne i Győr, Neckarsulm og Bruxelles. Korrekt overdragelse af materialet mellem de deltagende procespartnere er nu det næste skridt. I slutningen af 2020 blev Audi certificeret af ASI for aluminiumsforarbejdningskæden på fabrikkerne i Ingolstadt og Neckarsulm, og flere fabrikker skal følge i 2021.

Læs mere på https://aluminium-stewardship.org/

Related links

Emner

Tags


___________________________________________________________________________________________

Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største koncern i bilbranchen. Her har importen ligget siden 1975, og i den periode har mærket været igennem en rivende udvikling. Audi har i dag otte forhandlere og 27 autoriserede servicepartnere fordelt over hele landet, og mærket står stærkt med et godt image og et attraktivt og omfattende modelprogram.

Audi AG er en af de mest succesfulde bilproducenter i premiumsegmentet. Mærket er til stede på mere end 100 markeder verden over og har produktion i 13 lande. Dertil har Audi omkring 90.000 ansatte spredt over hele verden, hvoraf 60.000 af dem er i Tyskland. I 2019 solgte Audi på verdensplan mere end 1,8 millioner biler.

Audis vision er at være det mest attraktive og innovative premiumbrand, og til fremtidens mobilitet fokuserer Audi på produkter og teknologier, der har tanke på miljøet.

Følg Audi Danmark her:

Newsroom

Facebook

LinkedIN

Instagram

Twitter

Pressekontakt

Britt Stellinger

Britt Stellinger

Pressekontakt PR-chef, Audi Danmark 20208995

Relateret materiale

Relaterede nyheder