Gå til indhold
IDA-rapport slår fast: Fjernvarmen skal erstatte boligopvarmning fra naturgas

Pressemeddelelse -

IDA-rapport slår fast: Fjernvarmen skal erstatte boligopvarmning fra naturgas

Vejen til en fuldstændig grøn boligopvarmning i Danmark sker ved at udskifte naturgasfyrene med fjernvarme og oliefyrene med individuelle varmepumper.

Sådan lyder anbefalingen i ingeniørforeningen IDAs nye rapport, IDAs Klimasvar 2045.

Og det er en særdeles vigtig pointe, lyder det fra Dansk Fjernvarmes chefkonsulent Nicolai Kipp, der leder Dansk Fjernvarmes taskforce, som hjælper kommuner og fjernvarmeselskaber med at konvertere fossil opvarmning til fjernvarme.

For fjernvarmen spiller en hovedrolle i den grønne omstilling. Det kræver dog en fortsat udvidelse af fjernvarmegrundlaget.

- Fjernvarmen skal udvides indenfor de kollektive forsyningsområder, hvor der i dag er naturgas, og hvor vi har et større behov for at tage hensyn til komfort og støjniveauer. Det har vi hele tiden sagt i Dansk Fjernvarme, men nu har vi også IDAs ord for, at det er den mest hensigtsmæssige måde at udbygge med grøn varme, siger Nicolai Kipp.

Fjernvarme- og køling kan ifølge IDAs rapport gøre stor gavn for omstillingen af industrien, som i tilgift kan sende stigende mængder overskudsvarme retur, hvilket vil levere en endnu større del af fremtidens boligopvarmning.

Skal fjernvarmesektoren leve op til potentialet, er det dog vigtigt at stimulere et fortsat voksende varmegrundlag fra myndigheds- og politisk hold, lyder det fra Nicolai Kipp.

Der findes i dag 400.000 boliger i de kollektive naturgasforsynede områder. Der findes nogle områder, hvor varmetætheden ikke er så høj, med længere afstand mellem bygningerne, hvor varmepumper er et godt alternativ. Som udgangspunkt er kollektiv grøn fjernvarme dog arvtageren for langt hovedparten af de naturgasopvarmede boliger på både kort og lidt længere sigt.

- Her er IDA inde på det helt rigtige. Skal fjernvarmen, som IDA skitserer, spille en centrale rolle som lager for den fluktuerende energi ved at balancere elsystemet og sikre en effektiv energiudnyttelse, så skal fjernvarmen også have de nødvendige rammer for at levere, siger Nicolai Kipp.

Han peger på, at de statslige tilskudspuljer til individuelle varmepumper nogle steder i landet udfordrer nye fjernvarmeområder. Og det er langt fra hensigtsmæssigt. Det tager længere tid at planlægge nye fjernvarmeprojekter, end det gør at installere nye varmepumper enkeltvis.

Bidrager staten med finansiering og støtte til at opsætte varmepumper i naturgasområder, ender man med at bide sig selv i halen.

- Det kan være med til at erodere nye fjernvarmeprojekter. Og så ender vi i en situation, hvor vi ikke kan realisere fjernvarmens potentiale for i videst mulige omfang at bidrage til grøn omstilling af industrien og sektorintegrationen.

- En nem måde at håndtere det problem på kunne være ved at målrette tilskud til varmepumper i områderne uden for kollektive naturgasområder, der hvor der i dag fortrinsvis fyres med oliefyr. Dette følger IDAs anbefalinger, som vil være et godt sted for myndigheder og Christiansborg at kigge hen, når vi skal sikre klimamålet for 2030 og klimaneutralitet senere hen, siger Nicolai Kipp.

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relaterede nyheder

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark