Pressemeddelelse -

Nye forbrugere strømmede i rekordstort antal til fjernvarmen i 2020

Mere end 28.000 forbrugere tilsluttede sig fjernvarmen i 2020. Den rekordstore tilslutning betyder, at mere end 1,8 millioner boliger nu har grøn fjernvarme.

2020 blev et rekordår for nye tilslutninger til fjernvarmen, viser nye tal fra Danmarks Statistik.Det samlede antal fjernvarmeforbrugere er således blevet øget med 28.641 nye forbrugere, og det er godt 42% flere end den gennemsnitlige årlige tilvækst over de seneste ti år. 

Dermed får mere end 1,8 millioner danske boliger i dag grøn fjernvarme.Det markante tilvækst giver anledning til stor glæde hos fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme. 

- Det er en fantastisk, at så mange danskere i 2020 valgte at tilslutte sig den grønne fjernvarme. Det er et bevis på, at der er stor tiltro og tilfredshed med fjernvarmen, med dens mange forbrugerfordele og generelt faldende priser. Og så er det ikke mindst rigtig godt nyt for Danmarks klimaindsats med at nå 70%-målsætningen, hvor udbredelsen af grøn varme er en vigtig del af rejsen mod 2030, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme. 

En del af udviklingen kan netop også tilskrives konverteringerne af naturgasfyr til fjernvarme, som regeringen og Folketinget sidste år satte ekstra fart på med klimaaftalen for energi og industri.Den største del af de nye fjernvarmeforbrugere kommer dog andetsteds fra. 

Ifølge Dansk Fjernvarmes egne opgørelser kommer størstedelen af tilvæksten fra nybyggeri, hvor boligudviklerne i høj grad vælger den grønne fjernvarme som opvarmningsform. 

- Vi kan konstatere, at bygherrerne i dén grad ønsker fjernvarme i nye boligprojekter. Det kan skyldes flere ting. Jeg tror dog ikke, der er nogen tvivl om, at danskerne ønsker en boligopvarmningsform, der både er konkurrencedygtig i pris, er skånsom for klimaet, og som giver komfort, hvor der hverken er store behov for vedligehold og eller gener fra eksempelvis støj. Alt det leverer fjernvarmen, og det er man opmærksom på i byggeriet, siger Rune Moesgaard. 

Han ser nu frem mod et resterende 2021 og 2022, hvor der fortsat vil være godt gang i arbejdet hos Dansk Fjernvarmes medlemmer med at tilslutte yderligere nye forbrugere. 

Mange flere tilslutninger i vente
Senest blev den første politisk vedtagne støttepulje på 145 millioner kroner til nye fjernvarmeprojekter hurtigt tømt, mens yderligere midler er blevet tilføjet fra finansloven til at følge med fjernvarmeselskabernes aktivitet med at realisere nye fjernvarmeprojekter. 

Mange af de nye projekter forventes at medføre flere nye tilslutninger allerede i 2021, mens Rune Moesgaard også forventer at se en endnu højere tilvækst i 2022 – særligt set i lyset af klimaftalens ændringer i projektbekendtgørelsen, hvor nye fjernvarmeprojekter ikke længere skal sammenlignes med gasalternativer. 

- Der er travlhed i branchen, og vores medlemmer gør en kæmpe indsats. Appetitten på at udbrede grøn fjernvarme til flere forbrugere er stor. Fjernvarmeselskaberne skal have stor kredit for både at reagere på Folketingets ønsker og signaler om at bidrage til klimaindsatsen, men selvfølgelig også på den store efterspørgsel blandt potentielle forbrugere, som ønsker at få fjernvarmen til deres boligområder. Det er enormt positivt, og jeg tror, at vi noget hurtigere kommer op på 1,9 millioner forbrugere, end vi kom fra 1,7 til 1,8 millioner, siger Rune Moesgaard. 

- Fjernvarmen er godt på vej til at blive helt grøn, og vi forventer at være i mål senest i 2030. Samtidig har fjernvarmen en central rolle i at sikre sektorintegration. Vi skal fortsat holde hånden under elsystemet, udnytte og lagre energi fra Power-to-X og CCS og CCU-anlæg, geotermi og en række nye brændsler. Det bliver en stor opgave, som vi og hele fjernvarmesektoren glæder os til at komme videre med, lyder det fra Rune Moesgaard. 

I alt 1.812.332 forbrugere har fjernvarme.

Emner

  • Energi

Kategorier

  • dansk fjernvarme
  • fjernvarme
  • grøn omstilling
  • naturgas
  • energi
  • klimahandlingsplan

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Rune Moesgaard

Politisk chef +45 2490 4149

Relateret materiale